Vergadering Gemeenteraad 21-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Stenge
Tijd:18:00

Geachte heer/mevrouw

Op 4 juli jl. heeft de bijeenkomst plaatsgevonden van de aandeelhouderscommissie van North Sea Port.

Tijdens de bijeenkomst hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de investeringen in duurzaamheid in onze grensoverschrijdende fusiehaven. Duurzaamheid is nu en in de toekomst een belangrijke pijler in de strategie van North Sea Port. Tevens hebben wij stilgestaan bij de positieve resultaten van het afgelopen half jaar. Er worden in 2018 indrukwekkende investeringen gepleegd door bedrijven in ons havengebied en de omzetcijfers zijn goed. Ook hebben wij vastgesteld dat North Sea Port steeds meer aandacht krijgt bij onze stakeholders. Een uitermate positieve ontwikkeling, waarin wij samen met onze aandeelhouders de toegevoegde waarde van ons havengebied profileren. Dit vanzelfsprekend met als doelstelling meer investeringen naar onze regio toe te trekken en daarmee economische groei en werkgelegenheid in ons grensoverschrijdende havengebied te realiseren langs de lijnen van ons strategisch plan.

Mocht u geïnteresseerd zijn, om de presentatie te ontvangen die is gegeven, dan horen wij dat graag. Wij sturen u de presentatie graag toe.

Ook maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de datum voor de aankomende aandeelhouderscommissie. Deze zal in de gemeente Borsele plaatsvinden op 21 november 2018 om 18u. (NB: deze datum is op verzoek gewijzigd ten opzicht van de datum genoemd tijdens de afgelopen bijeenkomst). Nadere gegevens ontvangt u te zijner tijd. Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Mocht u vragen hebben of nadere toelichting willen ontvangen, dan kunt u ook contact opnemen met Edwin Evenhuis, Public Affairs North Sea Port (+31 6 30 65 27 53 of publicaffairs@northseaport.com)

Met hartelijke groet,

Daan Schalck, Jan Lagasse

CEO’s North Sea Port