Vergadering Gemeenteraad 24-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Heer Hendrikhuis, Te Werfstraat 18, 's-Heer Hendrikskinderen
Tijd:19:30-21:30
Dit item is verlopen op 31-08-2019.

Aan alle raadsleden van de Zeeuwse gemeenten.

Geachte heer, mevrouw,

Alle Zeeuwse gemeenten zamelen tot op heden de hoofdafvalstromen restafval, groente- fruit- en tuinafval (GFT), papier en karton (OPK) en plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) afzonderlijk in via bronscheiding. AVR heeft onlangs aan O.L.A.Z. een nieuwe aanbieding voorgelegd om binnen het huidige verwerkingscontract de plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) te scheiden van het restafval. Hierdoor zou de PD fractie bij het restafval kunnen worden gevoegd welke dan achteraf wordt gescheiden (nascheiding). Gemeenten hebben afzonderlijk de mogelijkheid om in te gaan op dit aanbod.

Binnen het O.L.A.Z. heeft een werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van deze aanbieding met de voor- en nadelen van bron- en nascheiding en een voorstel aan het algemeen bestuur (AB) van O.L.A.Z. geformuleerd. Dit voorstel heeft het AB besproken in haar vergadering van 18 oktober jl.

Besloten is het voorstel met de bijbehorende bijlagen aan alle Zeeuwse gemeentes voor te leggen zodat zij hierover een besluit kunnen nemen.

In de vergadering van het AB O.L.A.Z. op 6 december 2018 dient een definitief besluit worden genomen over het ingaan van het aanbod per gemeente en de daarbij behorende hoeveelheiden restafval.

Bijgaand treft u ter informatie het voorstel van de werkgroep aan met de bijbehorende bijlagen.

Verder wil ik u er op attenderen dat per regio een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd waarin naast de taken en inrichting van de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. ook onder andere uitleg wordt gegeven over het aanbod van AVR over nascheiding van PD afval. Voor deze bijeenkomst heeft u eerder een uitnodiging en een programma via uw griffier ontvangen.

De informatiebijeenkomsten zijn:

•           Woensdagavond 24 oktober 2018 voor de regio De Bevelanden en Tholen in het Heer hendrikhuis te ’s-Heer Hendrikskinderen.

•           Maandagavond 29 oktober 2018 voor de regio Zeeuws-Vlaanderen in Zalen- en congrescentrum ’t Meulengat in Sluiskil.

•           Woensdagavond 21 november 2018 voor de regio Walcheren en Schouwen-Duiveland in De Zandput in Serooskerke.

U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor het bijwonen van deze informatiebijeenkomst.

Ik adviseer u de bijgevoegde stukken ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst door te nemen zodat u eventueel gerichte vragen kunt stellen.

Namens de voorzitter van O.L.A.Z.

Met vriendelijke groet,

H.J.J. (Hans) Vermaire
Secretaris Begeleidingscommissie O.L.A.Z.

Beleidsmedewerker Leefomgeving
Gemeente Kapelle