Vergadering Gemeenteraad 13-10-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hof Stenevate
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 13-10-2012.
Raadsbijeenkomst: 20.00 uur 1. Presentatie Energiek Borsele2. Integraal huisvestingsplan welzijnsaccommodatie3. inforaad bodembeleidsplanIn de bijlagen treft u achtergrond informatie aan over de agendapunten 2 en 3. Agendapunt 1 betreft een korte toelichting die voor zich zal spreken.