Vergadering Gemeenteraad 24-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 24-11-2012.
19.30 uur gemeenteraadsspreekuur
20.00 uur fractievergadering
Bij het gemeenteraadsspreekuur zijn aanwezig:
Ton Oosthoek (CDA), Rien van Hekken (LPB), Hubert Uitterhoeve (PvdA), Henk van Hartingsveldt (SGP/CU),Leon Mol (VVD) en Levien de Putter (D66)

Vervanging svp zelf regelen