Vergunningen

Evenement melden / vergunning

Evenement melden, vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Bekijk hier of u een vergunning nodig heeft voor uw evenement.

Naar evenementvergunning

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning

Meer informatie over het aanvragen van een exploitatievergunning

Naar Exploitatievergunning

Bezwaar maken

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Naar Bezwaar maken

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Als u wilt (ver)bouwen, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Naar Omgevingsvergunning

Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

Heeft u een drank- en horecavergunning nodig? 

Naar Drank- en horecavergunning