Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

 • Verkiezing Europees Parlement

  U vindt hier algemene informatie over de verkiezing van het Europees Parlement: op wie u kunt stemmen, de stemhulp en de verkiezingskrant in gewone taal.

 • Wie mogen er stemmen?

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Hier vindt u een overzicht van de eisen waaraan stemgerechtigden voor de verkiezing van het Europees Parlement moeten voldoen.

 • Waar kunt u stemmen?

  In de gemeente Borsele staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

 • Wat moet u meenemen?

  Wat heeft u nodig om te mogen stemmen voor de verkiezingen van 23 mei 2019?

 • Stempas en kandidatenlijst

  De stempas en de kandidatenlijsten worden in mei aan u verzonden.

 • Kiezerspas

  Binnen de gemeente Borsele kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. Een kiezerspas kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling aanvragen.

 • Volmacht

  Als u bij de verkiezing voor het Europees Parlement niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een onderhandse of schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht kunt u zowel digitaal als schriftelijk aanvragen.

 • Verzoek registratie Europese verkiezingen (Model Y32)

  Als Europees burger, woonachtig in Nederland, kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. De eerstvolgende verkiezing van het Europees Parlement is in Nederland op donderdag 23 mei 2019.