Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Scheldestromen

  U vindt hier algemene informatie over de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschap Scheldestromen, op wie u kunt stemmen, de stemhulp en de verkiezingskrant in gewone taal.

 • Wie mogen er stemmen?

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. Hier vindt u een overzicht van de eisen waaraan stemgerechtigden moeten voldoen.

 • Waar kunt u stemmen?

  In de gemeente Borsele staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat. Alle stembureaus zijn geschikt voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

 • Wat moet u meenemen?

  Wat heeft u nodig om te mogen stemmen voor de verkiezingen van 20 maart 2019?

 • Stempas en kandidatenlijst

  De stempas en de kandidatenlijsten worden begin maart aan u verzonden.

 • Kiezerspas

  Binnen de gemeente Borsele kunt u stemmen in een stembureau naar keuze. Wilt u in een andere gemeente in de provincie Zeeland stemmen voor Provinciale Staten en/of het Waterschap? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling aanvragen.

 • Volmacht

  Als u bij de verkiezing voor Provinciale Staten of het Waterschap niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een onderhandse of schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht kunt u zowel digitaal als schriftelijk aanvragen.