Wat is PROGRAMMA B2030?

B2030: samen werken aan het Borsele van de toekomst

In 2015 heeft de gemeenteraad van Borsele de notitie vastgesteld: 'Vooruitblik op Borsele 2030’. In deze notitie zijn streefbeelden geformuleerd voor de gehele gemeente. Streefbeelden gericht op de toekomst van onze inwoners, onze dorpen, het buitengebied; kortom onze gemeente. Via het programma Borsele 2030 bezoeken we ieder dorp in de gemeente om samen met de inwoners aan de slag te gaan om te werken aan het Borsele van de toekomst.

Werkt u ook met ons mee aan het Borsele van de toekomst?

Hoe ziet Borsele er in 2030 uit? Hoe zorgen we er samen als inwoners, verenigingen, ondernemers en gemeente voor dat het plezierig wonen en werken blijft in onze gemeente? Via het programma Borsele 2030 roepen wij u en andere inwoners op om met uw wensen, ideeën, dromen en voorstellen te komen voor het Borsele van de toekomst. Wat is er nodig om met plezier te blijven wonen in de gemeente? Welke voorzieningen zijn daar voor nodig? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de juiste zorg geleverd wordt in de toekomst?

Wie gaat dit doen?

U weet het beste wat er nodig is om uw dorp, buurt of straat klaar te maken voor de toekomst. Daarom bezoeken we ieder dorp minimaal drie keer tijdens het programma Borsele 2030. We starten tijdens een eerste bijeenkomst met brainstormen over ideeën over de toekomst. Inwoners gaan daarna zelf aan de slag met de uitvoering van deze ideeën. In de tweede bijeenkomst vertellen ze hoe het verloopt en waarbij de gemeente kan ondersteunen. In de derde bijeenkomst laten ze de resultaten zien.

Benieuwd naar het verloop van de avonden? Bekijk dan onze film die in eerdere dorpen is opgenomen.

Als gemeente ondersteunen we de werkgroepen. Zij krijgen een coördinator van de gemeente. Een contactpersoon, vraagbaak of sparringpartner, die de werkgroep de juiste weg op kan helpen of kan voorzien van informatie. Hij of zij koppelt initiatieven ook aan lopende projecten van de gemeente of brengt werkgroepleden in contact met collega's binnen het gemeentehuis. De gemeente faciliteert de werkgroepen verder door eventuele reiskosten of de huur van vergaderruimte (bij voorkeur in een dorpshuis) te vergoeden.

Reageren

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor of over het programma Borsele 2030? Stuur dan een e-mail naar communicatie@borsele.nl. 

Documenten PROGRAMMA B2030

Hieronder treft u documenten aan die inzicht geven in de inhoud van het programma en de stappen die tot nu toe zijn genomen. Gaandeweg zal een aanvulling met nieuwe informatie plaatsvinden.