Water en rioleringen

De gemeente heeft de zorgplicht voor de inzameling en transport van afvalwater, regenwater en de doorvoer van grondwater wat vrijkomt bij particuliere percelen. Deze gemeentelijke zorgplicht is vastgelegd in de wet gemeentelijke watertaken, een onderdeel van de Waterwet, en artikel 10.33 van de Wet milieubeheer.
Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan.

Op 7 november 2019 is het gemeentelijke rioleringsplan, voor de periode 2019 -2023, vastgesteld. Het gemeentelijke rioleringsplan bevat maatregelen om wateroverlast te voorkomen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. 

Schets rioolaansluiting

Met onderstaande knop kunt u informatie vinden over hoe uw rioolaansluiting richting het gemeentelijk riool is aangelegd. In veel gevallen is hierop ook de positie van het ontstoppingsstuk getekend.  

Vind uw rioolaansluitschets

Aanleginstructie ontlastput

Heeft u een ontlastpuntje, maar weet u niet hoe u deze moet installeren? Lees dan de aanleginstructie.