Wegwerkzaamheden Magnoliastraat

Wegwerkzaamheden Magnoliastraat

Maandag 17 mei 2021 starten wij met wegwerkzaamheden aan de Magnoliastraat. Dit betreft het weggedeelte tussen de Vuurdoornstraat en de Populierestraat. Tijdens deze werkzaamheden sluiten wij dit weggedeelte in zijn geheel af (kruispunten zijn wel toegankelijk). De werkzaamheden duren, bij normale weersomstandigheden, tot en met vrijdag 28 mei. Hieronder lichten wij onze werkzaamheden toe.
 

Wat gaat er gebeuren?

Maandag 17 mei verwijderen wij de bestaande asfaltverharding. Vervolgens profileren wij de wegfundering opnieuw. Hierdoor zijn er geen straatkolken nodig en kan het regenwater, wat op de rijbaan valt, direct afgevoerd worden naar de sloot. Als dit gereed is brengen wij langs de oostzijde van de rijbaan een trottoir aan van 1,50 meter breed. Hierdoor creƫren we een veilige looproute tussen de Vuurdoornstraat en de Populierestraat. Tot slot brengen wij op donderdag 27 en vrijdag 28 mei de nieuwe asfaltverharding aan.


Bouwwerkzaamheden Oostgaarde

Wanneer u leveranties van materialen verwacht, willen wij u vragen contact met ons op te nemen. Graag willen wij dan met u in overleg hoe wij de bereikbaarheid kunnen bevorderen.


Verkeersveiligheid

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Het autoverkeer tijdens deze werkzaamheden maakt meer gebruik van de omliggende straten. Wij willen u vragen rekening te houden met spelende kinderen in deze straten en u aan de maximumsnelheid van 30 km per uur te houden.


Informatie

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Sander Kesselaar van Team Leefomgeving op telefoonnummer 0113-238587 of via e-mailadres: skesselaar@borsele.nl