Werkzaamheden Schoolstraat

De komende jaren staan er diverse werkzaamheden gepland in de omgeving van de Schoolstraat in ’s-Gravenpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen. Op deze pagina lichten wij de werkzaamheden toe en informeren wij u bij wie u met vragen over de werkzaamheden terecht kan.

Toelichting werkzaamheden

In de Schoolstraat worden de nutsvoorzieningen vernieuwd, worden woningen van Beveland Wonen gesloopt en er vindt nieuwbouw van woningen plaats. Daarnaast legt de gemeente Borsele een regenwaterriool aan en wordt de Schoolstraat opnieuw ingericht. Om al deze werkzaamheden in goed banen te leiden, vindt er overleg plaats tussen de verschillende uitvoerende partijen. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de afzonderlijke werkzaamheden. Ook geven wij hierbij het tijdspad aan waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden.

1. Nutsvoorzieningen

In de week van 10 mei start aannemingsbedrijf Nutswerk in opdracht van DNWG met het aanpassen van de nutsvoorzieningen in de Schoolstraat. Er worden nieuwe elektriciteitskabels en een nieuwe waterleiding in de straat aangebracht. Ook wordt ter plaatse van de toekomstige nieuwbouwwoningen een deel van de gasleiding verwijderd. De gasleiding van de sloopwoningen wordt pas verwijderd wanneer de bewoners verhuisd zijn. De werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen nemen zo’n zeven weken in beslag. Halverwege volgend jaar past DNWG de nutsvoorzieningen in de Kerkhoekstraat en Nazareth aan. Deze werkzaamheden duren circa acht weken. Voor het aanpassen van de nutsvoorzieningen moeten wij graafwerkzaamheden uitvoeren die u als hinderlijk kunt ervaren. Dit kan betekenen dat u om moet rijden of tijdelijk uw auto ergens anders moet parkeren. Wij zorgen ervoor dat u te allen tijde uw woning kunt bereiken.

Voor enkele woningen passen wij ook de huisaansluitingen aan. In dat geval neemt aannemer Nutswerk enkele werkdagen, voorafgaand aan de start van deze werkzaamheden, persoonlijk contact met u op. In overleg met u maken we afspraken waarbij we rekening houden met de richtlijnen omtrent het coronabeleid. Wanneer uw huisaansluiting op een nieuwe kabel of leiding wordt aangesloten kan dat betekenen dat u korte tijd niet de beschikking heeft over elektra of watervoorzieningen. Dit zal van tevoren met u overlegd worden.

Vragen over de vernieuwing van de nutsvoorzieningen?

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Nutswerk, de heer Marco Minnaard. De heer Minnaard is bereikbaar op telefoonnummer 06-50999130.

Heeft u algemene projectvragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de Front Office van DNWG op telefoonnummer 0113-741100.

2. Bouwwerkzaamheden

Half juli start aannemersbedrijf Van der Poel, in opdracht van woningcorporatie Beveland Wonen, met de sloop van de woningen aan de Schoolstraat 2 t/m 14. Kort na de bouwvak starten wij vervolgens met de bouw van 7 nieuwbouwwoningen op deze locatie. De woningen worden rond de jaarwisseling 2021-2022 opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2022 slopen wij vervolgens de woningen aan de Schoolstraat 1 t/m 37. Na deze sloop start direct de bouw van 17 nieuwbouwwoningen. Deze woningen leveren wij in het derde kwartaal van 2022 op.

Om veilig te kunnen werken wordt tijdens de bouw het deel van de Schoolstraat voor de nieuw te bouwen woningen afgesloten. Dit heeft uiteraard consequenties voor de verkeersafwikkeling. Wij zullen dit tijdig met u communiceren.

In de Schoolstraat bouwen wij Nul-op-de-Meter woningen. Nul-op-de-meter wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende installatiesystemen om, over het hele jaar bekeken, de energie die door de woning wordt verbruikt ook door de woning zelf te laten opwekken. Hiervoor gebruiken wij aan één zijde van de woning zonnepanelen in plaats van dakpannen.

Het woningtype dat wij in de Schoolstraat bouwen is de Pluswoning (Zie afbeelding onderaan deze pagina). Dit houdt in dat wij bouwen met een casco van geprefabriceerde betonelementen en met een houten geprefabriceerde kapconstructie. De gevels voorzien wij van traditioneel metselwerk en houten kozijnen. De woningen funderen wij op betonnen boorpalen en een geprefabriceerde betonnen fundering. De keuze voor boorpalen is gemaakt om zo veel mogelijk trillingen en overlast voor de omgeving te voorkomen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden schakelen wij een opnamebureau in om de status van uw woning op te nemen en eventuele scheuren etc. vast te leggen. Mocht er naar aanleiding van de werkzaamheden toch onverhoopt schade aan uw woning ontstaan dan kunt u contact opnemen met aannemersbedrijf Van der Poel op onderstaand telefoonnummer.

Omwille van de veiligheid en gezondheid van uzelf en onze medewerkers verzoeken wij u om de bouwplaats niet te betreden.

Melden van hinder van de bouwwerkzaamheden?

Mocht u ernstige hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met bouwbedrijf Van der Poel via telefoonnummer 0115 – 67 75 00. Wij zullen dan samen met u tot een oplossing komen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

3. Aanleg regenwaterriool

De omgeving Schoolstraat – ’s-Gravenstraat is een kwetsbaar gebied bij hevige regenval. Helaas heeft u dit een aantal jaar geleden ook in de praktijk meegemaakt toen het overtollige regenwater niet afgevoerd kon worden. Om dit te verbeteren, legt de gemeente Borsele begin volgend jaar een regenwaterriool aan in de Schoolstraat. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor de bouw van de 17 woningen in het voorjaar van 2022. Welke aannemer de rioleringswerkzaamheden uit gaat voeren is nu nog niet bekend. Het werk bereiden wij nu voor.

4. Herinrichting Schoolstraat en aanleg parkeerterrein

Als alle bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, start de gemeente Borsele eind 2022 – begin 2023 met het herinrichten van de Schoolstraat. Ook bij deze herinrichting houden wij rekening met de klimaatveranderingen. Zo zorgen wij er onder andere voor met het aanbrengen van het straatwerk dat het regenwater over de weg afgevoerd kan worden naar de sloot aan de Haagdijk. Op deze manier zijn wij niet afhankelijk van de capaciteit van de riolering. Het ontwerp voor de herinrichting werken wij nu verder uit.

Naast de herinrichting van de Schoolstraat streven wij ernaar om achter de nieuwbouwwoningen Schoolstraat 1 t/m 37 een parkeerterrein aan te leggen. Dit terrein biedt ruimte aan circa 30 parkeerplaatsen. Met de aanleg van dit terrein verlagen wij de parkeerdruk in de Schoolstraat. Een bestemmingsplanprocedure voor het parkeerterrein wordt momenteel doorlopen. Het geld voor de aanleg van het parkeerterrein is naar verwachting binnenkort beschikbaar. Als alles loopt volgens plan, leggen wij het parkeerterrein tijdens de laatste fase van de bouw van de woningen aan. Op deze manier leveren wij de woningen en het parkeerterrein tegelijk op. Dit zal omstreeks het derde kwartaal van 2022 zijn.

De ontwerpen van de herinrichting van de Schoolstraat en het parkeerterrein bespreken wij graag met u tijdens een inloopavond. Wij gaan ervan uit dat dit in 2022 weer mogelijk zal zijn.

Al vragen over de herinrichting van de straat of de aanleg van het parkeerterrein?

Mocht u op voorhand vragen hebben over de herinrichting of de aanleg van het parkeerterrein neemt u dan contact op met de heer Barrie Vleugel van de Gemeente Borsele op telefoonnummer 0113-238414.

Vragen

Wij realiseren ons dat deze pagina veel informatie bevat over een lange periode. Voor de start van elke activiteit informeren wij u nogmaals met een brief. Mocht u op voorhand al vragen hebben, laat ons het dan weten. Samen met u proberen wij de overlast te beperken en er weer een mooie leefomgeving van te maken.

De pluswoning - achterzijde                                 De pluswoning- voorzijde