Iedereen doet mee in onze gemeente

Iedereen doet mee in Borsele

Iedereen in Borsele moet mee kunnen doen. Mensen met én zonder beperking. Elke inwoner moet hier prettig kunnen wonen, werken en spelen. Winkels, sportvoorzieningen en openbaar vervoer moeten toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Borsele zet zich hier actief voor in. Samen met onze inwoners bouwen we aan een gemeente waarin iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt. Wilt u ons hierbij helpen? Lees of luister dan verder!

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijkheid betekent dat ieder mens toegang heeft tot dezelfde plekken en diensten. Dit geldt voor mensen met en zonder een (onzichtbare) beperking. Iemand in een rolstoel moet bijvoorbeeld gewoon met de bus kunnen reizen. En slechtzienden horen een website te kunnen beluisteren. Toegankelijkheid is de norm. Iedereen doet mee!

Wat doen we als gemeente?

Als gemeente zetten we ons in voor het VN-verdrag van de rechten van de mens met een beperking. Dit verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Om dit doel te behalen, spannen we ons in om fysieke en figuurlijke drempels weg te nemen. Zo kunnen inwoners met een beperking zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven.

Lokale Inclusie Agenda

Om onze gemeente zo toegankelijk mogelijk te maken, stellen we een ‘Lokale Inclusie Agenda’ op voor 2022-2024. In deze agenda staan de acties die we willen ondernemen in het kader van toegankelijkheid. De Lokale Inclusie Agenda komt tot stand met behulp van onze adviesraden en inwoners.

Wat kunt u zelf doen?

We nodigen onze inwoners uit om laagdrempelig mee te denken over de toegankelijkheid van de gemeente. Door middel van gesprekken willen we ontdekken wat we anders of beter kunnen doen op het gebied van toegankelijkheid. Zo bouwen we samen aan een Borsele zonder drempels. Een Borsele waar iedereen, met of zonder beperking, zich thuis kan voelen en mee kan doen. 

Praat mee!

Niet alleen inwoners met een beperking of chronische ziekte, maar ook familieleden, zorgverleners en belangenbehartigers vragen we hun input te geven. Dus woont u in de gemeente Borsele en wilt u meepraten over de toegankelijkheid van de gemeente? Neem dan contact op met Anke Snoeck of Liza Slager via iedereendoetmee@borsele.nl of 0113 - 23 83 83. Dan zullen we in overleg een afspraak plannen voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en zal 30 tot 60 minuten duren.

VN-verdrag voor mensen met een beperking

Bekijk deze video over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.