Jaarwisseling 2021

We gaan een bijzondere jaarwisseling tegemoet. Er geldt een landelijk vuurwerkverbod, vreugdevuren zijn niet toegestaan, voor carbidschieten is schriftelijk toestemming van de gemeente nodig en we moeten ons allemaal houden aan de geldende coronamaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de ziekenhuizen niet extra te belasten voor, tijdens en na Oud en Nieuw. En zodat er minder incidenten zijn waarbij inzet van de politie en brandweer nodig is. Wat wel en niet mag in de gemeente Borsele rondom de jaarwisseling, lees je op deze pagina.

Geldende coronamaatregelen

Allereerst moeten we ons allemaal houden aan de geldende coronamaatregelen. Denk hierbij aan het maximaal aantal gasten dat thuis ontvangen mag worden of de maximale groepsgrootte buiten. Kijk voor de geldende coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl/corona

Schriftelijke toestemming nodig voor carbidschieten

Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele. Dit jaar gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wie carbid wil schieten, moet hiervoor schriftelijk toestemming van ons krijgen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en het verkrijgen van toestemming op deze pagina. Aanvragen moeten voor 28 december 2020 bij ons binnen zijn.

Vreugdevuren niet toegestaan

Vreugdevuren behoren ook tot de Borselse traditie. We staan deze dit jaar echter niet toe om groepsvorming op straat te voorkomen. Wie desondanks toch een vreugdevuur ontsteekt, kan een boete ter hoogte van €280,- voor brandstichting verwachten.

Verbod op vuurwerk

Er geldt landelijk een verbod op vuurwerk. Ook in de gemeente Borsele. Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Vuurwerkoverlast

Op verschillende plekken in onze gemeente komen meldingen binnen over het illegaal afsteken van vuurwerk. We begrijpen de teleurstelling over het vuurwerkverbod, maar het is absoluut niet toegestaan om vuurwerk af te steken en het levert overlast op voor mensen en dieren. Wees verstandig. Het in bezit hebben en afsteken van veel of illegaal vuurwerk is niet alleen strafbaar, maar ook nog eens gevaarlijk als dit op zolder of in een schuurtje wordt bewaard. Spreek elkaar aan. En meld overlast door vuurwerk of als je vermoedt dat iemand in de buurt in het bezit is van veel/ illegaal vuurwerk altijd bij de politie, zodat zij de locaties goed in beeld krijgen en waar het mogelijk is samen met onze toezichthouders extra controles op bepaalde plekken kunnen uitvoeren. De politie  is voor overlastmeldingen naast het meldnummer 0900-8844 ook eenvoudig via What’s App te bereiken op 06- 12207006 en via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl