Verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling

De burgemeester van Borsele maakt het volgende bekend:

1. Op 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente plaatshebben. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Stenevate 10 bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

2. De benodigde formulieren voor:
 

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun                kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de                       politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  •  de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst  (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar en beschikbaar op www.borsele.nl/verkiezingen.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden op het gemeentehuis verstrekt.

Plaats: Heinkenszand                                            De burgemeester voornoemd,
Datum: 3 januari 2021                                           G.M. Dijksterhuis.