155 - Help een bedrijf

155 - Help een bedrijf

Kent u een ondernemer die het moeilijk heeft, of ervaart u als ondernemer zelf op dit moment tegenslag en weet u even niet meer hoe het verder moet? Maak dan gebruik van ‘155-red-een-bedrijf’. De gemeente Borsele en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) hebben dit noodloket opengesteld voor ondernemers uit Borsele. Het midden- en kleinbedrijf is immers een belangrijke pijler voor de lokale economie.

Via het speciale telefoonnummer of via de speciale website, http://www.155.nl kunt u hier terecht voor ondersteuning en uw hulpvraag. Een ervaren adviseur vanuit het IMK gaat met u in gesprek. Hij kijkt samen met u naar uw situatie en bespreekt mogelijke oplossingen. De aandachtspunten zijn vaak divers en liggen meestal op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Door op tijd actie te ondernemen worden problemen regelmatig in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Iedere ondernemer herkent het: als alles goed gaat met je bedrijf, staat iedereen in de rij, maar als het minder gaat dan sta je er als ondernemer helaas vaak alleen voor. Ook blijkt uit de praktijk dat veel ondernemers in nood echt te laat hulp zoeken uit schaamte of onwetendheid. Of denken: het gaat nog wel even… Maar problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Dus waarom geen hulp vragen als het juist nog net niet te laat is. Door op tijd aan de bel te trekken kunt u als ondernemer, met een ervaren adviseur die grondig analyseert, problemen vaststellen en naar oplossingen kijken. Juist door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog gekeerd worden.

Contact opnemen

Ondernemers uit Borsele, waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met telefoonnummer: 088  999 0 155, of 24 uur per dag via internet, http://www.155.nl

De gemeente biedt u deze ondersteuning graag aan.