Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat onze website voor al onze inwoners toegankelijk is. Daarom zetten we ons de komende periode in om onze website steeds beter toegankelijk te makn. 

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaring voor onze website kunt u vinden op de website van toegankelijkheidsverklaringen. 

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Borsele doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren volgen een training over toegankelijkheid.

Pdf's

Omdat de meeste PDF-bestanden niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, proberen we zo min mogelijk PDF-bestanden te plaatsen. De PDF- bestanden die nu op de website staan, gaan we de komende periode zoveel mogelijk toegankelijk maken.  

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen info@borsele.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 0113-238383.