Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Borsele (https://www.borsele.nl/). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat onze website voor al onze inwoners toegankelijk is. Daarom zetten we ons de komende periode in om onze website steeds beter toegankelijk te maken. 

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaring voor onze website kunt u vinden op de website van toegankelijkheidsverklaringen. 

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen

Gemeente Borsele doet het volgende om de website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost. Het toegankelijkheidsrapport is onderaan deze pagina te vinden. 
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: de redacteuren volgen een training over toegankelijkheid.

Pdf's

Omdat de meeste PDF-bestanden niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, proberen we zo min mogelijk PDF-bestanden te plaatsen. De PDF- bestanden die nu op de website staan, gaan we de komende periode zoveel mogelijk toegankelijk maken.  

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@borsele.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Heeft u een klacht over de manier waarop u geholpen bent? Stuur dan een e-mail naar de klachtenco√∂rdinator via info@borsele.nl.

Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Zeeuwse Ombudsman, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg, telefoonnummer 0118-675571 of per e-mail naar info@dezeeuwseombudsman.nl. Dit is een externe instantie die de feiten onpartijdig onder¬≠zoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Zeeuwse Ombudsman indienen als de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op www.dezeeuwseombudsman.nl.

Als u een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen info@borsele.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via 0113-238383.