Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Algemeen

Staan uw gegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u dit laten aanpassen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens aan laten passen?

U kunt uw persoonsgegevens aanpassen bij ons aan de balie. Maak hiervoor telefonisch een afspraak 0113-238383.

Om de aanpassing te doen moet u aan kunnen tonen dat de gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld door een schermafbeelding te maken van uw gegevens die op MijnOverheid staan of door een brief van de gemeente mee te nemen waarin uw gegevens fout vermeld staan. Let op! U moet ook aan kunnen tonen wat de juiste gegevens zijn, bijvoorbeeld door een huwelijksakte.

Binnen vier weken worden uw gegevens aangepast. Wanneer de gegevens zijn aangepast ontvangt u daarover een brief.

Welke gegevens staan er in de BRP?

In de BRP staan uw voornamen, achternaam, geslacht en Burgerservicenummer daarnaast staan er gegevens in over uw:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht.

U kunt uw gegevens controleren op Mijnoverheid.nl. 

Wat heeft u nodig om onjuiste persoonsgegevens aan te passen?

Om uw onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen, moet u de volgende dingen meenemen:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een document waarop uw foute gegevens staan;
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.