Aanpassingen woning

Aanpassingen woning

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn belangrijke begrippen binnen onze gemeente. Wij streven ernaar dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis woont. Het kan voorkomen dat een woning in eerste instantie geschikt lijkt, maar door beperkingen of handicap, niet meer zo geschikt is. Dan wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar algemeen gebruikelijke voorzieningen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. Ook wordt de mogelijkheid om te verhuizen naar een geschikte woning onderzocht. Als na zorgvuldige afweging verhuizen geen optie is kan de volgende stap in beeld komen. Er zijn verschillende bouwkundige en niet-bouwkundige oplossingen denkbaar. Er wordt gekeken of en hoe de problemen bij het normale gebruik van de woning voldoende worden opgelost. Kijk voor meer informatie over de woonvoorzieningen op de website van GR de Bevelanden.