Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen Algemene Gelegenheid 2022

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner of inwoonster van de gemeente Borsele. Als u plannen in die richting hebt, is het verstandig eerst contact op te nemen met Bianca Vermeulen van het secretariaat van onze gemeente. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten van dien aard zijn dat u een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Indienen vóór 1 augustus 2021

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op 26 april 2022 moet uw verzoek uiterlijk op 1 augustus 2021 bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor 26 april 2022.

Wilt u een Koninklijke Onderscheiding aanvragen voor een bijzondere gelegenheid? Dient u dan uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in.

Contact?

Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dit kan telefonisch via (0113)238375. U kunt ook een e-mail sturen jmavermeulen@borsele.nl.