Afvalproject

Onlangs is in Ovezande en Lewedorp een afvalproject gestart. Dit is het vervolg op een eerdere succesvolle proef in Nieuwdorp; daar is het restafval met 30% teruggebracht. De andere dorpen volgen in de komende jaren. Het doel is het percentage restafval sterk te verminderen.

Duurzaamheid

We doen dit enerzijds omdat er nog steeds ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel restafval wordt aangeboden, anderzijds uit duurzaamheidsoogpunt: veel van wat in het restafval belandt kan nog gerecycled worden of een tweede leven krijgen via de kringloop of textielcontainer bijvoorbeeld.

Nee-nee sticker

De inwoners van de betreffende dorpen zijn inmiddels geïnformeerd. Niet alle adressen in de genoemde dorpen doen nu mee. Alleen de adressen die in de ophaalroute van het project vallen, hebben een brief ontvangen. Heeft u echter een nee-nee sticker op uw brievenbus, dan kon de informatie niet bezorgd worden. Wilt u deze alsnog ontvangen, dan kunt u dit melden via mailadres nietallesisrest@borsele.nl of telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83. 

Ophaalroutes

Bijgevoegd treft u de kaarten aan van de betreffende ophaalroutes. Alle adressen binnen de zwarte lijnen doen mee in het project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@borsele.nl.