Algemene informatie over verkiezingen

Op 6 juni 2024 zijn er weer verkiezingen en mag u gaan stemmen. Dit jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europese Parlement komen.

Wanneer kunt u stemmen?

U kunt donderdag 6 juni 2024 van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. 

Waar gaan deze verkiezingen over?

Het Europees Parlement (EP) is de vertegenwoordiging van de inwoners van de Europese Unie. Het Parlement heeft drie belangrijke taken: 

1) Wetten goedkeuren

Samen met de Raad van de Europese Unie keurt het Parlement wetten goed of af. 

2) Regels en instellingen controleren

Het Parlement controleert de Europese Commissie en andere EU-instellingen. 

3) Begroting goedkeuren

Het Parlement en de Raad van de Europese Unie stellen de begroting van de Europese Unie vast. 

Het Europees Parlement heeft inspraak op veel verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan economie, handel, milieu, klimaatverandering en mensenrechten.

Europees Parlement

Op wie kunt u stemmen?

Eind mei ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Hierop staan de kandidaten waarop u op 6 juni kunt stemmen. Daarnaast vindt u op de kandidatenlijst ook alle locaties van de stembureaus en informatie over stempassen, kiezerspassen en volmachten. 

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Borsele heeft elke dorpskern één of meerdere stembureaus. U hoeft niet persé naar het stembureau in uw eigen dorp, u mag bij elk stembureau in de gemeente Borsele stemmen. Hieronder ziet u waar de stembureaus gevestigd zijn:

Baarland: Dorpshuis The Cameronian (Nieuweweg 4, 4435 AD)

Borssele: Dorpshuis Vijverzicht  (Plein 3, 4454 AS)

Driewegen: Dorpshuis (Smitsweg 24A, 4438 AH)

Ellewoutsdijk: Van Hattumhuis (Zomerstraat 16, 4437 AE)

’s-Gravenpolder: Dorpshuis  (Poelvoordestraat 3, 4431 BP)

’s-Gravenpolder: De Zwake (Egelantierstraat 8, 4431 EP)

's-Heer Abtskerke: Dorpshuis Versvliet  (Van de Plasschestraat 33, 4444 AG)

’s-Heerenhoek: De Jeugdhoeve (Blikhoek 4, 4453 BE)

Heinkenszand: De Stenge (Stengeplein 1, 4451 CZ)

Heinkenszand: Woonzorgcentrum Dijkstede (Kamilleplein 5, 4451 LA)

Hoedekenskerke: Dorpshuis De Griend (Havenstraat 13, 4433 AL)

Kwadendamme: Dorpshuis De Burcht (Johan Frisostraat 3, 4434 AC)

Lewedorp: Dorpshuis De Zandlôôper (Zandkreekstraat 33, 4456 AL)

Nieuwdorp: Bevrijdingsmuseum Zeeland (Coudorp 41, 4455 AH)

Let op! Het stembureau in Nieuwdorp is dit jaar niet in verenigingsgebouw Ammekore. 

Nisse: Dorpshuis (Dorpsplein 28, 4443 AE)

Oudelande: Dorpshuis D’n Ostpit  (Vanderbijlparkstraat 1A, 4436 AC)

Ovezande: Dorpshuis Trefpunt (Hoofdstraat 54, 4441 AE)

Alle stembureaus in gemeente Borsele zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

  • Uiterlijk twee weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas. 
  • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
  • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
  • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
  • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. 
  • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
  • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. 
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Europese verkiezingen? In de verkiezingskrant van Prodemos staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de verkiezing over gaat, hoe stemmen werkt en wat het Europese Parlement doet. De digitale krant vindt u hier.