AVG inzage correctie of verwijdering persoonsgegevens

Aanvraagformulier om in het kader van de AVG persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 • 1 Huidige: Uw rechten als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt
 • 2 Uw gegevens
 • 3 Aanvraag keuze
 • 4 Aanvraag voor inzage (artikel 15 AVG)
 • 5 Aanvraag voor correctie (Recht op rectificatie, artikel 16 AVG)
 • 6 Aanvraag voor verwijdering (Recht op vergetelheid, artikel 17 AVG)
 • 7 Overige opmerkingen
 • 8 Voorbeeldweergave
 • 9 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten:

 • U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als blijkt dat daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren.
 • Ook kunt u vragen om ontbrekende gegevens toe te voegen.
 • Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft? Dan kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.
 • Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, dan kunt u die toestemming intrekken.

Een beroep doen op uw rechten kent uitzonderingen: 

 • De gemeente maakt gebruik van een aantal zogenaamde basisregistraties. Dit zijn o.a. de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Kadaster. Gegevens uit die basisregistratie kunnen niet zomaar worden gewijzigd.
 • Het vernietigen van uw gegevens is niet mogelijk als deze zijn gebruikt voor een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of een uitkering.
 • Ook is het mogelijk dat het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belang om ze in te zien of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Als dit het geval is, staat dit in het besluit dat u ontvangt op uw verzoek.

De aangevraagde gegevens en/of het besluit op uw verzoek wordt altijd toegestuurd aan het adres dat is opgenomen in de Basisregistratie Personen.

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen bij de gemeente Borsele. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het behandelen van uw aanvraag. We bewaren ze niet langer dan noodzakelijk.