Baarland

Baarland is een aantrekkelijk dorpje. Het heeft een mooie brede dorpsstraat. Het dorp heeft ongeveer 620 inwoners. Op de zeedijk staan twee kleine gedenktekens. In oktober 1944 is Zuid-Beveland bevrijd.
De troepen kwamen hier aan land. Aan de Slotstraat vindt u de Nederlands-Hervormde kerk. Deze is gebouwd in de veertiende eeuw. Aansluitend staan oude woonhuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw. Om het pleintje met de muziektent staan lindebomen. Aan de andere zijde van het pleintje is een 'vaete'. Dit was vroeger een drinkplaats voor het vee. Aan de westkant van het dorp is de weg naar Oudelande. Hier liggen nog resten van het vroegere kasteel Hellenburg uit 1400. Dit moet een indrukwekkend kasteel zijn geweest. Het kasteel is waarschijnlijk bij een stormvloed in 1477 verdwenen. Met de gevonden stenen zijn de fundamenten opgemetseld. Dit geeft een goed beeld van de afmetingen van een middeleeuws kasteel. Er was een woontoren (donjon) en een voorburcht. Achter de kerk is een ommuurd kasteelterrein. Dit is van het voormalige slot Baarland. Uit het water rijst een onregelmatig gevormd huis op. Het slot wordt voor het eerst genoemd in 1658. Het bestaat waarschijnlijk al veel langer. In de buurt van het dorp ligt camping 'Scheldeoord'. Deze camping heeft veel voorzieningen, zoals een overdekt zwembad.

Geschiedenis 

Het eerste schriftelijke bewijs van het bestaan van Baarland komt uit 1275. Kort daarna werd het dorp verwoest bij een vijandelijke inval van een Vlaams legertje in 1295. Na de herbouw van het dorp werd Baarland snel het belangrijkste dorp in het oostelijk deel van het eiland Borselen. Het dorp kreeg speciale rechten om een weekmarkt voor granen te mogen houden. De welvaart steeg toen het ook vrijstelling van tol kreeg.

In 1445 werd bij 's-Gravenpolder een dam aangelegd, dwars door de Zwake. Hiermee verschoof de graanhandel naar de stad Goes. Daarna volgde de Tachtigjarige Oorlog. Deze was rampzalig voor de dorpen gelegen aan de grensrivier de Honte. In de zeventiende eeuw zette een periode van verval in. De welvaart in Baarland is daarna nooit meer teruggekeerd.

Dorpshuis

Dorpshuis 'The Cameronian'
Nieuweweg 4
4435 AD Baarland
tel. (0113) 639 457

Voorzitter:
Dhr. P.A. Otte
Florishoek 5
4435 AW Baarland
(0113) 639 511

Beheerder:
Heidi Joosse
Telefoonnummer: 06 2338 8290
E-mail: Baarlanddorpshuis@gmail.com

Dorpsraad

Voorzitter:
De heer E.C. (Ed) Verdam
Bakendorpseweg 9 
4435 NH Baarland
Telefoonnummer: 06 288 978 42
E-mail: ae0808@telfort.nl

Secretaris:
Mevrouw F.W. (Ria) van Laeré
Slotstraat 44
4435 AP Baarland
Telefoonnummer: (0113) 678453 of 06 262 101 52 
E-mail: dorpsraadbaarland@gmail.com
Website: www.baarland.com