Begraven of cremeren

Algemeen

Bij het einde van een mensenleven hoort een proces van afscheid nemen. Uw uitvaartondernemer en de medewerkers van de gemeente Borsele doen er gezamenlijk alles aan om deze plechtigheid op een waardige wijze voor u in te vullen. Op deze pagina vindt u meer informatie over begraven en cremeren.

Begraafplaatsen

In de gemeente Borsele zijn 13 algemene begraafplaatsen in gebruik. De begraafplaats aan de Molendijk in ’s-Heerenhoek is gesloten. De overige begraafplaatsen zijn te vinden op de volgende  locaties:

 • Baarland, Hellenburgstraat;
 • Borssele, Oostsingel;
 • Driewegen, van Tilburghstraat;
 • Ellewoutsdijk, Langeviele;
 • ’s-Gravenpolder, Lenshoekdijk;
 • ’s-Heer Abtskerke, Sinoutskerke;
 • Heinkenszand, Kerklaan;
 • Heinkenszand, Noordlandseweg;
 • Hoedekenskerke, Waardweg;
 • Nieuwdorp, Korenweg;
 • Nisse, Paul Krügerstraat;
 • Oudelande, Lindestraat;
 • Ovezande, Pastoor Fransestraat.

De begraafplaatsen zijn voor bezoekers geopend vanaf zonsopkomst tot zonsondergang. Het begraven van overledenen en bezorgen van as kan op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Bij plechtigheden is het mogelijk om de kerkklok te luiden tot maximaal 30 minuten.

De mogelijkheden verschillen per begraafplaats. Wilt u weten wat er waar mogelijk is? Bekijk dan het onderstaande overzicht ‘Mogelijkheden per begraafplaats'. 

Gebruik van een graf

U kunt van tevoren zelf al gebruiksrecht tot begraven afsluiten, maar u kunt er ook voor kiezen om dit te zijner tijd aan uw nabestaanden/uitvaartondernemer over te laten. U kunt voor maximaal een bepaalde periode aankopen, daarna kunt u dit verlengen.

Soorten graven

In onze gemeente kennen wij op de openbare begraafplaatsen verschillende soorten graven. Te weten familiegraven, algemene graven en kindergraven. Uitzondering daarbij is dat de begraafplaats in Ovezande geen familiegraven heeft.

Familiegraf

U kunt keuze maken uit een enkel familiegraf of een dubbel familiegraf. Een enkel familiegraf bestaat uit één graf, een dubbel familiegraf bestaat uit twee aaneensluitende graven. Per graf kunt u één persoon begraven, twee asbussen bijzetten of een combinatie van beide. U kunt in een familiegraf as verstrooien van maximaal twee overledenen. Familiegraven zijn te reserveren. Op het moment van reservering begint de uitgiftetermijn te lopen.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf krijgt u de beschikking over ruimte voor het begraven van één persoon. Het is niet mogelijk een algemeen graf te reserveren. Daarnaast is het niet mogelijk om op een algemeen graf asbussen bij te zetten of as te verstrooien. Wij geven algemene graven uit op volgorde van ligging.

Kindergraf

Voor het begraven van een kind bestaan op onze begraafplaatsen speciale plaatsen. Kindergraven zijn bestemd voor kinderen jonger dan twaalf jaar. In het graf kunt u één persoon begraven, maximaal twee asbussen bijzetten of een combinatie van beide. U kunt in een kindergraf as verstrooien van maximaal twee overledenen.

Cremeren

Op de begraafplaatsen in de gemeente Borsele is er ook de mogelijkheid om urnen te plaatsen in een urnenruimte of as te verstrooien op een strooiveld.

Urnenruimte

U kunt ervoor kiezen om in een urnenruimte voor twintig, dertig of veertig jaar maximaal twee asbussen bij te zetten. Ook is het mogelijk een urnenruimte te reserveren. De uitgiftetermijn begint dan te lopen op het moment van reservering. Als de uitgiftetermijn afloopt bestaat de mogelijkheid het recht te verlengen met een periode van 5, 10, 15 of 20 jaar. Zonder verlenging vervalt het gebruiksrecht terug aan de gemeente en wordt de gedenkplaat verwijderd. De asbussen krijgen in overleg met de nabestaanden een andere bestemming.

Strooiveld

Wij bieden ook de mogelijkheid om as te verstrooien op een strooiveld. Daarbij hoort een uitgiftetermijn en een gedenkteken voor 40 jaar. Als die termijn afloopt bestaat de mogelijkheid deze te verlengen. Wanneer u niet voor verlenging kiest wordt het gedenkteken verwijdert.

De mogelijkheden verschillen per begraafplaats. Wilt u weten wat er waar mogelijk is? Bekijk dan het onderstaande overzicht ‘Mogelijkheden per begraafplaats'. 

Grafrust

Als iemand begraven is, geldt er een wettelijke grafrust termijn van 10 jaar waarop het lichaam van de overledene ongemoeid moet blijven. Wij hanteren uit respect voor de overledene en de nabestaanden een minimale grafrusttermijn van 40 jaar. Voor die tijd wordt een graf niet geruimd.

Uitgiftetermijn

De uitgiftetermijn is de eerste termijn waarvoor u als nabestaande rechten neemt op een graf. Voor de uitgiftetermijn van algemene graven en familiegraven heeft u de keuze uit 20, 30 of 40 jaar. Wanneer u een familiegraf reserveert, begint de termijn bij het moment van aanschaf. De uitgiftetermijn van een kindergraf is standaard 60 jaar.

De uitvaartondernemer zal u vragen waar uw voorkeur naar uitgaat. Indien u overgaat tot een uitgiftetermijn van 40 jaar valt het graf direct onder de door de gemeenteraad genoemde uitzonderingscategorie. Het grafmonument blijft dan voor langere tijd behouden, ook als u de grafrechten na deze periode niet verlengd. Indien u kiest voor een kortere uitgiftetermijn dan wordt de nabestaande voorafgaand aan het verstrijken van deze termijn door ons in de gelegenheid gesteld de periode te verlengen door het afsluiten van een grafrecht. Ook dan blijft de uitzonderingsregel van 40 jaar grafrecht van kracht.

De uitgiftetermijn van urnenruimten is naar keuze 20, 30 of 40 jaar. Een urnenruimte kan worden gereserveerd. De termijn begint te lopen op het moment van aanschaf. Een strooiveld wordt beschikbaar gesteld voor de tijd van 40 jaar.

Grafrecht

Nadat de uitgiftetermijn van een graf is verstreken bestaat de mogelijkheid het recht op dit graf te verlengen. Dit houdt in dat u zeggenschap houdt over het graf en het grafmonument. Daarnaast blijven wij zorgen voor het onderhoud van het grafmonument. Grafrechten kunnen worden verlengd met 5, 10, 15 of 20 jaar, als naar oordeel van de gemeente op de betreffende begraafplaats voldoende begraafruimte beschikbaar is.

 Deze laatste voorwaarde geldt niet voor kindergraven en voor graven met uitsluitend recht (particulier of eigen graven) die voor 2009 uitgegeven zijn. De minimale termijn van 5 jaar en maximale termijn van 20 jaar zijn wettelijk bepaald. Zodra het grafrecht afloopt en u verlengt deze niet dan vervalt het graf terug aan ons en zullen wij het grafmonument verwijderen. De grafrust van 40 jaar blijft echter ten alle tijde gerespecteerd. De tarieven van de grafrechten worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

De grafrechten of uitgiftetermijn van urnenruimten kunnen bij het verstrijken hiervan worden verlengd met 5, 10, 15 of 20 jaar, als naar oordeel van de gemeente op de betreffende begraafplaats voldoende bijzetruimte beschikbaar is. Voor de voor 2009 uitgegeven urnenruimten met uitsluitend recht (particuliere of eigen urnenruimten) geldt de laatst genoemde voorwaarde niet.

Vervallen grafrechten

Zonder verlenging vervallen de grafrechten of uitgiftetermijn. De grafbedekking wordt verwijderd en wanneer behoefte bestaat aan nieuwe begraafruimte kan het graf worden geruimd. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2011 bepaald dat de grafmonumenten gehandhaafd blijven op kindergraven, graven uitgegeven voor 1970 en graven waarvoor (minimaal) 40 jaar grafrecht is betaald, ongeacht de voortduring van de grafrechten of uitgiftetermijn. Dit betekent dat van de genoemde graven alleen gedenktekens worden verwijderd als er ruimtegebrek ontstaat op een begraafplaats.

Als de grafrechten of uitgiftetermijn van graven niet worden verlengd, zijn de gevolgen:

 • De grafruimte/ urnenruimte en grafbedekking of gedenkteken vervallen aan de gemeente. Nabestaanden hebben geen zeggenschap meer over de grafruimte en grafbedekking;
 • Nabestaanden kunnen geen rechten ontlenen aan de huidige inrichting en gebruik van de grafruimte/urnenruimte;
 • Als het graf/urnenruimte binnen de door de gemeenteraad vastgestelde uitzonderingen valt, blijft het grafmonument gehandhaafd totdat er ruimtegebrek ontstaat op de begraafplaats en het graf om die reden geruimd wordt;
 • Bij kwaliteitsverlies krijgen nabestaanden de gelegenheid om de grafsteen/gedenkteken (op eigen risico) te repareren. Anders wordt de grafsteen/gedenkteken door ons verwijderd;
 • De gemeente voert geen onderhoud uit aan de grafbedekking/gedenkteken. Nabestaanden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Tarieven

Voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats brengen wij kosten in rekening. In de tarieven zijn het faciliteren van de uitvaart en de onderhoudskosten van de graven, urnenruimten, verstrooiingsplaatsen, grafmonumenten, infrastructuur en instandhouding van begraafruimte inbegrepen. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast. De huidige tarieven vindt u hieronder.

Maatwerkoplossingen

Wij zijn ons ervan bewust dat het verlengen van grafrechten een financieel kostbare zaak kan zijn. Daarom bieden wij voor het verlengen van grafrechten maatwerkoplossingen aan in de vorm van betalingsregelingen. Hierbij hanteren wij een maximum van 36 maandelijkse betaaltermijnen

Goed om te weten

 • Graven en grafmonumenten uit de periode voor 1970 blijven bewaard zolang de begraafplaats ruimte biedt. Hetzelfde geldt voor de grafmonumenten op de graven waarvoor 40 jaar grafrecht is betaald. Nabestaanden krijgen betaalde rechten voor het verlengen van grafrechten terug, behoudens degenen die prijs stellen op de instandhouding van rechten. De gemeente pleegt uitsluitend onderhoud aan graven waarop rechten gelden.
 • Kindergraven worden niet geruimd en de grafmonumenten worden niet verwijderd.
 • Militaire en civiele oorlogsgraven zijn opgenomen in de registratie historisch waardevolle graven en worden niet geruimd en de grafmonumenten worden niet verwijderd.

Formulieren

Wilt u een aanvraag doen voor een begrafenis? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dit per post of e-mail op naar de gemeente. 

De lijst met historische graven in de gemeente Borsele vindt u hier. 

De beheersverordening die in 2012 is vastgesteld vindt u hier.

Er zijn een aantal regels voor graven, asbezorging en grafbedekking voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele. Deze regels kunt u hier lezen.

Contact

Wilt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaatsen voor het melden van een begrafenis? Bel dan naar Erwin van 't Westende: 06-52560930. 

Bij algemene vragen over begraven of cremeren kunt u het beste contact opnemen met team leefomgeving via: 0113-238383.