Besluitenlijst B&W 10 januari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 20 december 2022 

Akkoord

3. Mededelingen:

 • Brief 4 januari Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico. Digitaal via de griffie doorzenden aan de gemeenteraad.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 27 december 2022:

 • Z22.027073 Verkeersbesluit voor het instellen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen in Lewedorp. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z22.027075 Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Heinkenszand. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z22.027071 Verkeersbesluit voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Nieuwdorp. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z22.027053 Uitrol klimaatatlas Klimaat adaptatie strategie Zeeland. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 3 januari 2023:

 • Z22.027259 Offerte Arcadis Nederland B.V. werkzaamheden 2023. Burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate. Akkoord (gewijzigd besloten) onder de voorwaarde dat er uiterlijk 3 januari 2023 geen bezwaar tegen de op TernedNed geplaatste offerte wordt ingediend.
 • Z22.027082 Cofinanciering automatische deurdranger dorpshuis Ovezande. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z21.019650 Exploitatiesubsidie SGB 2020-2023. Wethouder Witkam. Akkoord (gewijzigd besloten). 1e zin van het besluit van het college als volgt aanpassen: Het college besluit met toepassing van de in artikel 19 van de algemene subsidieverordening 2016 genoemde hardheidsclausule om:
 • Z22.025323 Opleggen last onder dwangsom i.v.m. niet nakomen herplantplicht Oudelande. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.022350 Beslissing op bezwaar Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Besluitenlijst 10 januari 2023:

 • Z23.027297 Reglement van orde collegevergaderingen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z22.027272 Aanwijzing BABS voor één dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.027280 Aanwijzing BABS voor één dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.021894 Beslissing op bezwaar Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

Besluitenlijst 27 december 2022:

 • Z22.027008 Uitvoeringsprogramma wegen, groen, riolering en sportvelden 2023-2027. Wethouder Witkam. Akkoord.

Besluitenlijst 3 januari 2023:

Geen.

Besluitenlijst 10 januari 2023:

 • Z22.025971 Vaststelling i-Visie 2022. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele aanpassingen).
 • Z22.026455 Het ter beschikking stellen van een krediet voor de realisatie van een parkeerplaats aan de Boomgaardstraat te ’s-Gravenpolder. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Presentatie en achterliggende stukken Masterplan Nieuwdorp kaderraad 19 januari 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

6. Uitnodigingen

 • 18 januari Bestuurlijk overleg NSPD over Cultuur. Wethouder Van de Plasse.
 • 19 januari Digitale bijeenkomst samenstelling PRT. Wethouder Van de Plasse.
 • 26 januari Afscheid burgemeester Van der Zwaag. Burgemeester Dijksterhuis.
 • 01 februari Nationale herdenking Watersnoodramp 1953. Wethouder Witkam.
 • 18 februari Overhandiging sleutel en jurering carnaval Kwadendamme. Wethouder Van de Plasse. Carnaval Lewedorp burgemeester Dijksterhuis. Sleuteloverhandiging en jurering carnaval ’s-Heerenhoek, respectievelijk wethouder Witkam en burgemeester Dijksterhuis.

7. Raadsvergaderingen

 • 26-12 – 06-01 Kerstvakantie
 • 12 januari Raadsvergadering
 • 19 januari Kaderraad Masterplan Nieuwdorp/inforaad complexe zorg
 • 23 januari Ambtelijke toelichting P&C-cyclus
 • 26 januari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 30 januari Bezoek KCB - 2 februari Raadsvergadering
 • 9 februari Presentatie Landschapsbeheer Zeeland en kaderraad rioolheffing -
 • 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20-24 februari Voorjaarsvakantie
 • 2 maart Raadsvergadering
 • 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen
 • 23 maart Raadsexcursie
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering

8. Pers-uur

Digitaal pers-uur 10 januari 2022, 11.30 uur.

9. Sluiting