Besluitenlijst B&W 12 december 2023

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2.Besluitenlijst B&W 5 december 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • Info vanuit Gelb. Geen actualiteiten behoudens het raadsvoorstel.
 • Training politieke sensitiviteit voor de ambtelijke organisatie. Afvaardiging: wethouder Van de Plasse en wethouder Witkam.

4.B&W-adviezen:

 • Z23.032537          Verlengen contract met de arbodienst (Zorg van de Zaak) met één jaar tot 1 juli 2025. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.032165          Herijkte aandeelhoudersstrategie voor de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) N.V. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (raadsvoorstel is niet noodzakelijk).
 • Z23.032459          Herbenoeming onafhankelijk lid van het toezichthoudend orgaan North Sea Port. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.020067          Ontwerpdelegatieplan omgevingsplan "Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Zuidweg 20A, 2024"/ Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027014          Ontwerpbestemmingsplan "Comfortcamping Scheldeoord, 2024". Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.021745          Realisatie en exploitatie van een Herenboerderij op gronden die horen bij Hoeve Van Der Meulen, Zuidweg 26, 's-Heer Abtskerke. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.037540          Ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden voor de beoogde bouw van 13 flexwoningen aan de Schuitweg. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032529          Jaarverslag 2022 van de Stichting Omnisscholen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032290          Subsidieverlening en vaststelling Stichting Het Clarahofje 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen beslispunt). 
 • Z23.030671          Subsidieverlening en afwijzing verzoek tot subsidieverhoging Stichting Musea de Bevelanden 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.031783          Jaarlijks beschikbaar stellen NAW-gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van personen in onze gemeente die in dat jaar 75 jaar oud worden. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032544          Logopedisch spreekuur Auris 2024. Wethouder Van de Plasse.  Akkoord.
 • Z23.032330          Vaststelling subsidie voor het project Thuisadministratie van Humanitas voor 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.032485          Evaluatie Jongeren Op Gezond Gewicht. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029229          Samenwerkingsovereenkomst met Glasdraad Zeeland B.V. voor de aanleg van glasvezel in de kleine kernen (m.u.v. Heinkenszand en 's-Gravenpolder) en het buitengebied. Wethouder Witkam. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen:  

 • Z23.031481          Borselse Voorwaarden en de vervolgaanpak Borselse Voorwaarden in het kader van de grootschalige energietransitie en leefkwaliteit. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z19.002617          Bestemmingsplan "Kern Heinkenszand, gedeelte Clara's pad 6-8, 2023". Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032360          Verlenen aanvullend mandaat aan de bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).
 • Z23.029785          Presentatie Sabewa Zeeland voor de inforaad van 14 december 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

 • Nieuwjaarsconcert van Het Zeeuws Orkest | donderdag 11 januari 2024 (20:00 - Vlissingen) of vrijdag 12 januari 2024 (20:00 – Terneuzen). Vertegenwoordiging door gemeentesecretaris Jansen (onder voorbehoud). 
 • ‘Warme truiendag’: schoolbezoek en quiz met de leerlingen (door Milieu Educatie Centrum De Bevelanden) | vrijdag 2 februari 2024. Vertegenwoordiging door het voltallige college.
 • Ontbijtsessie ‘Samen tegen Laaggeletterdheid In Zeeland’ | maandag 22 januari 2024 (08:30 – Middelburg). Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
 • Zeeuwse Dag donderdag 25 januari 2024. Vertegenwoordiging door burgemeester Dijksterhuis en wethouder Van de Plasse.

7.Raadsvergaderingen

 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari             Raadsvergadering
 • 18 januari             Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari             Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari             Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari             Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari          a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                  Raadsvergadering
 • 14 maart               Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                     Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.30 uur.

9.Sluiting