Besluitenlijst B&W 12 september

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Priem

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 5 september 2023

3. Mededelingen:

Terugkoppeling van de projectorganisatie over het werkbezoek door de voorwaardengroep aan Hinckley Point.
Bezoek college Dantumadiel 14 september 2023.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.030749 Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart. Wethouder Witkam. Akkoord 
 • Z23.031107 Aanwijzen toezichthouder. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030259 Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Borsele. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.026926 Presentatie en inrichting inforaad kaderplan maatschappelijke voorzieningen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.031299 Beslissing op bezwaar, hoofdstraat 4. Wethouder Weststrate. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

Z23.027314 7e Begrotingswijziging 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

6. Uitnodigingen:

 • 20 september 2023 Werkgroep toekomst onderwijs Hoedekenskerke. Geen afvaardiging.
 • 02 oktober 2023 Zeeuwse oesterontmoeting. Burgemeester Dijksterhuis, Wethouder
  Witkam.
 • 13 oktober 2023 Landschapsmakerscongres Zuidwestelijke Delta. Geen
  afvaardiging.
 • 28 oktober 2023 Mallard mars. Wethouder vd Plasse.
 • 23 november 2023 NSP conferentie. Burgemeester Dijksterhuis.
 • N.t.b. Uitnodiging provincie Zeeland aan college-raadsleden voor een
  gesprek over het concept Zeeuws gebiedsprogramma. Nader af te
  stemmen met griffier. Met de suggestie om het webinar door te sturen.

7. Raadsvergaderingen

 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen en rioleringen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en
  kaderraad Randweg Hoedekenskerke en kaderraad speeltuinbeleid
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en
  inkooporganisatie Jeugdhulp en in ontvangst nemen van de ‘Borselse Voorwaarden’.
 • 16 november Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en inforaad flexibel werken
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie
 • 11 januari Raadsvergadering
 • 18 januari Info/kaderstellende raad
 • 25 januari Inforaad
 • 30 januari Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari Raadsvergadering
 • 12-16 februari Voorjaarsvakantie
 • 22 februari Info/kaderstellende raad
 • 29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart Raadsvergadering

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 12 september 2023, 11.30 uur

 • Prioriteiten Omgevingswet
 • Kerktoren ’s-Gravenpolder
 • Werkzaamheden Bonefaciusstraat

9. Sluiting