Besluitenlijst B&W 14 februari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 7 februari 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

  • 09.00 – 09.15 uur. Conceptprogramma bijeenkomst B2030 in ’s-Gravenpolder en Kwadendamme. Besproken in aanwezigheid van mevrouw Prince. Akkoord, gewijzigd besloten. Betreft omzettingen in het B2030-programma.
  • 09.15 – 09.45 uur. Gebiedsontsluiting Veerse Meer. Besproken in aanwezigheid van de heer Vleugel. Varianten zijn besproken, inclusief concept uitwerking van de Basisvariant.
  • 1 maart 2023 vindt er Bestuurlijk Overleg plaats.
  • 21 februari 2023 geen collegevergadering en pers-uur.
  • De overzichtslijst toezeggingen gemeenteraad per 2 februari 2023 is behandeld en wordt in overleg met de griffier aangepast.

4. B&W-adviezen:

  • Z23.027902 Aanpassing functiematrix HR21. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
  • Z23.027629 Omgevingsvergunning woonunits aan de Vernovenhoekstraat in Nisse voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  • Z23.027500 Verlenging Zeeuws Heldenfonds 2023-2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
  • Z21.020512 Prioritering thema’s Bestemming Zeeland 2030. Wethouder Witkam. Akkoord.
  • Z20.012139 Gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid-Fase 2. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

Z23.027439 (Memo) Definitieve Zeeuwse Woondeal. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z22.025339 Memo Adviesraden in de toekomst. Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten. Betreft tekstuele wijzigingen in het ‘Vervolgproces’.

6. Uitnodigingen

3 maart Presentatie Waterschap Scheldestromen over onderzoek naar veiligheidsbeleving en noodzaak kustversterking in Zeeland. Wethouder Witkam.

7. Raadsvergaderingen

- 9 februari Presentatie Landschapsbeheer Zeeland en update energietransitie
- 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 20-24 februari Voorjaarsvakantie
- 2 maart Raadsvergadering
- 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
- 15 maart Verkiezingen
- 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen en beleid windmolens.
- 23 maart Raadsexcursie
- 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 13 april Raadsvergadering
- 20 april Info/kaderstellende raad Nucleair
- 24-4 – 5-5 Meivakantie
- 11 mei Raadsvergadering
- 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 1 juni Raadsvergadering
- 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
- 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 29 juni Raadsvergadering
- 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 13 juli Raadsvergadering
- 17 juli-25 aug Zomervakantie

8. Persuur

Pers-uur vindt digitaal plaats op 14 februari 11.30 uur.

9. Sluiting