Besluitenlijst B&W 14 november 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2.Besluitenlijst B&W 7 november 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • 11.30–13.00 uur Gezamenlijke lunch en presentaties met college Bergen op Zoom.
 • Bezoek aan Noord-Beveland. Onderwerp: multifunctionele accommodatie.
 • Brief van Gedeputeerde Staten over de verlenging van de busconcessie. Brief delen met de gemeenteraad.

4.B&W-adviezen:

Z23.032164         Beleidsregel gedogen openstellen horecagelegenheid zonder benodigde vergunningen. Burgemeester Dijksterhuis (is bevoegdheid van bestuursorgaan burgemeester). Akkoord.

Z23.031836         Mandaatlijst gemeente Borsele 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z22.027151         Beslissing op bezwaar. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.027751         Ontwerpdelegatieplan omgevingsplan "Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Oud Ovezandseweg 1, 2024”. Wethouder Weststrate. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

Z23.031852         Vastelling APV 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Aangehouden. Behandelen in collegevergadering van 21 november 2023; inclusief raadsvoorstel en ‘vergelijk oude en nieuwe APV’.

Z23.028163         Bestemmingsplan "Kern 's-Heer Abtskerke, gedeelte Poelweg 1, 2023" Akkoord.

6.Uitnodigingen:

 • Het Platform Gemeenten en Mensenrechten (religie en levensbeschouwing in het publieke domein) – donderdag 30 november 2023. Geen vertegenwoordiging.
 • Jaarcongres ‘maatschappelijke voorzieningen en vastgoed’ (verduurzamen schoolgebouwen) - donderdag 14 december 2023. Geen vertegenwoordiging.

7.Raadsvergaderingen

 • 9 november        Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK over haalbaarheidsstudie, marktconsultatie en participatie. Inontvangstname Borselse Voorwaarden. 
 • 16 november     Geen raadsbijeenkomst
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
 • 25-10 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari            Raadsvergadering
 • 18 januari            Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in               Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari             Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari             Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari             Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari          a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                 Raadsvergadering
 • 14 maart               Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                     Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.00 uur

9.Sluiting