Besluitenlijst B&W 17 januari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 10 januari 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • Agendapunten overleg colleges Borsele en Goes 24 januari 2023.Grootschalige Energietransitie, b.) Overgangsgebied De Poel – ’s-Heer Abtkerke, c.) Samenwerking Platform De Bevelanden.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.027437 Wijziging Regeling aanvullende thuiswerkvergoeding 2022. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027414 Aanwijzing BABS voor één dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027373 Wijziging Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027439 Conceptversie Zeeuwse Woondeal. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.027452 Indexering normbedragen onderwijs 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.027206 Inzet subsidie schoolbegeleiding 2022 en 2023. Wethouder Van de plasse. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z20.012761 Participatienota Samen denken, Samen doen. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen in nota en raadsvoorstel).

6. Uitnodigingen

Geen.

7. Raadsvergaderingen

 • 12 januari Raadsvergadering
 • 19 januari Kaderraad Masterplan Nieuwdorp/inforaad complexe zorg
 • 23 januari Ambtelijke toelichting P&C-cyclus
 • 26 januari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 30 januari Bezoek KCB
 • 2 februari Raadsvergadering
 • 9 februari Presentatie Landschapsbeheer Zeeland en kaderraad rioolheffing
 • 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20-24 februari Voorjaarsvakantie
 • 2 maart Raadsvergadering
 • 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen
 • 23 maart Raadsexcursie
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering

8. Pers-uur

Digitaal pers-uur 17 januari 2022, 11.30 uur.

9. Sluiting