Besluitenlijst B&W 18 april 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 11 april 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

Geen.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.028772 Besluit ingebrekestelling niet tijdig beslissen. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  • Afwijzing handhavingsverzoek en afwijzing ingebrekestelling Oude Zandweg 15. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028566 Vaststelling subsidie aan de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) voor de uitvoering van fase 1 van de actualisatie van de eindpuntvoorziening in Hoedekenskerke. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.028941 Cofinancieringsfonds LEADER voor de NSP-programma periode 2023-2027. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

Geen.

6. Uitnodigingen

Geen.

7. Raadsvergaderingen

 • 13 april Inforaad grootschalige energietransitie en leefkwaliteit Borsele
 • 20 april Infobijeenkomst EZK, 18.30 uur
 • 20 april Raadsvergadering
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en
 • Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 25 april 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting