Besluitenlijst B&W 23 mei 2023

Aanwezig: Wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 16 mei 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • B&W-vergadering 6 juni 2023 vindt plaats in de Schaapskooi Nisse.
 • Geen B&W-vergadering in week 24 i.v.m. VNG-congres.
 • I.v.m. Borseledag vindt de B&W vergadering in week 25 plaats op maandag 19 juni 2023.
 • Informatiebrochure Team Financiën t.b.v. gemeenteraad. Akkoord, doorzenden aan de gemeenteraad.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.029109 Voorstel straatnaamgeving Randweg Hoedekenskerke. Wethouder Weststrate. Aangehouden. Dorpsraad Hoedekenskerke vragen om suggesties straatnaamgeving.
 • Z23.028505 Jaarverslag 2021 van Sportfondsen Borsele B.V. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

o Programma, presentatie en stellingen kaderstellende raad 1 juni 2023 over kleinschalige windturbines in Borsele. Akkoord.

6. Uitnodigingen:

Geen.

7. Raadsvergaderingen

 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering en kaderstellende raad over kleinschalige windturbines
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 •  23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 16 mei 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting