Besluitenlijst B&W 24 januari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 17 januari 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 09.30 uur Voortgang afwikkeling Toezeggingen, Moties en Amendementen gemeenteraad Borsele. De laatste stand van zake is besproken in aanwezigheid van dhr. De Vree.
 • 12.00 – 13.00 uur Presentatie HZ Kenniscentrum over ‘Leven in Zeeland’. Mevrouw Witte Team Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit is hierbij aanwezig. De presentatie wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
 • Het college verzoekt een rondgang langs de bouwclubs carnaval 2023 in te plannen.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.027488 Extra openstelling 2023 Lidl Heinkenszand. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord met de aantekening dat wethouder Weststrate niet instemt met dit voorstel.
 • Z23.027429 Uitleen toneelrollen Rederijkerskamer De Fiolieren. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z20.007385 Ontwerp delegatieplan Zeedijk 4. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.024333 Beslissing op bezwaar Heinkenszand. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.023411 Opleggen last onder dwangsom. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.025758 Straatnaamgeving uitbreidingsplan Baarland. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z22.027226 Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2023 Bibliotheek Oosterschelde. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.027478 Subsidie Tejohuis 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.027409 Aanvullende diensten GGD Zeeland. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z22.027055 Doorontwikkeling pilot indicatielozedagbesteding, inloopvoorziening en welzijnsactiviteiten 2023 -p 2024. Akkoord.
 • Z21.018796 Opspuiten strandje Baarland. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.027556 Onderzoek 213a Gemeentewet. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.027547 Management en boardletter 2022. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z22.025843 Aanwijzing hondenlosloopveld Heinkenszand. Wethouder Witkam. Akkoord gewijzigd besloten. Eerder verzoek vanuit ’s-Gravenpolder opnieuw bezien.
 • Z23.027333 Decembercirculaire 2022. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z22.022276 Memo Inzet gemeentelijke middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden). Wethouder Van de Plasse. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen raadsvoorstel en raadsmemo)
 • Z23.027587 Memo Zoetwater. Wethouder Witkam. Akkoord gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen en raadsmemo ter kennisname aan de gemeenteraad sturen.
 • Z19.001994 Aanvullend krediet Masterplan Nieuwdorp. Akkoord, gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen in raadsvoorstel en memo).

6. Uitnodigingen

 • 10/11 maart NL Doet. 10 maart ochtend, onderwerp nader bepalen.
 • 3 febr/16 mrt Basisopleiding Crisbeheersing Bestuurders. N.v.t.

7. Raadsvergaderingen

 • 19 januari Kaderraad Masterplan Nieuwdorp
 • 23 januari Ambtelijke toelichting P&C-cyclus
 • 26 januari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 30 januari Bezoek KCB
 • 2 februari Raadsvergadering
 • 9 februari Presentatie Landschapsbeheer Zeeland en kaderraad rioolheffing
 • 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20-24 februari Voorjaarsvakantie
 • 2 maart Raadsvergadering
 • 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen
 • 23 maart Raadsexcursie
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering

8. Pers-uur

Digitaal pers-uur 24 januari 2022, 11.30 uur.

9. Sluiting