Besluitenlijst B&W 27 februari 2024

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening

2.Besluitenlijst B&W 20 februari 2024

Vastgesteld.

3. Mededelingen: 

- 12.00 -13.30 uur training ChatGPT.
-Te agenderen voor de B&W-vergadering 5 maart 2024: stand van zaken LNG-terminal.
-Cursus politieke sensitiviteit. Docent contacteert wethouder Van de Plasse voor inbreng.
- Z23.032694. Aanvullend op het collegebesluit van 30 januari 2024 over de ‘Wijzigingen Volwassenenfonds- en Jeugdfonds Sport en Cultuur’: de tegemoetkoming voor een culturele activiteit in het Jeugdfonds bedraagt € 450, ter vervanging van € 475 zoals vermeld in het voorstel. Akkoord.

4.B&W-adviezen:

  • Z24.033437 Aanwijzen toezichthouders. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
  • Z20.005399 Vaststelling wijzigingen in de aansturing en de structuur Buitendienst 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  • Z23.030067 Vaststelling omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018, gedeelte Zuidweg 20A, 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  • Z23.031348 Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het aanschaffen van een Gator-tractor. Wethouder Weststrate. Akkoord.
  • Z24.033263 Schriftelijke verklaring historische reserve centrumtaken gemeente Vlissingen. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
  • Z20.011323 Opties verkoop gronden middengebied Hertenweg, Havenweg. Wethouder Witkam. Akkoord; het college kiest voor optie 2: "Het voeren van een openbare verkoopprocedure door de gemeente, de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp en Otte Holding B.V. gezamenlijk." Wethouder Weststrate nam niet deel aan de beraadslagingen.

5.Raadsvoorstellen:

  • Z24.033539 Brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het 'regiobeeld regionaal
    toezicht Zeeland'. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
  • Z24.033554 Presentatie over Armoede & Schulden ten behoeve van de informerende raad op 14 maart 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

- Opening tentoonstelling Johan Melse (Goes). Historisch Museum De Bevelanden. Woensdag 13 maart 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse (onder voorbehoud).

7.Digitaal persuur 11.30 uur

8.Terugkoppeling portefeuillehouders

De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de komende week.

9. Raadsvergaderingen

- 22 februari a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en\
Dorpshuizen; b) Netten op Zee
- 29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 7 maart Raadsvergadering
- 14 maart Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
- 21 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 4 april Raadsvergadering
- 11 april Mededelingen- en actualiteitenblok, Kaderstelling Flexibel werken en
Inforaad Sociaal Domein
- 18 april Excursie MFA Nieuwdorp
- 22-4 – 03-05 Meivakantie
- 16 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 23 mei Raadsvergadering
- 30 mei Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en nader te
bepalen info/kaderstelling
6 juni Verkiezingen Europees Parlement
- 13 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 20 juni Raadsvergadering
- 27 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 4 juli Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028
- 6-7 t/m 16-8 Zomerreces
- 22 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 29 augustus Raadsvergadering
- 5 september Inforaad stand van zake grootschalige energietransitie
- 12 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 19 september Raadsvergadering

10.Sluiting

Actielijst:

1. Projectteam instellen huisvesting asielzoekers/ vluchtelingen/ statushouders/ nieuwkomers (Team Vergunningen en Veiligheid)

Afgehandeld/stand van zaken: B&W 21/11: verzoek voor de samenstelling van een projectteam en -plan.

2. Eerste kwartaal 2024: omgang en financiering dorpsraden bezien plus planning werkbezoeken college aan de dorpsraden. (Team Communicatie en Dienstverlening)

3. Nagaan invulling kinderburgemeesterschap en kinderraad (model gemeente Sluis). (Team Communicatie en Dienstverlening)

4. ‘Samen Recht Vinden’: a) verzoek duiden in relatie tot bestaande (boven)lokale loketten ten behoeve van geschilbeslechting en b) nagaan onderbouwing factsheet Divosa (Team Staf)

5. Nagaan afspraken Right to Challenge (Team Staf)

6. Checklist participatie Omgevingswet ontwikkelen (Team Ruimte)