Besluitenlijst B&W 28 november

Aanwezig: wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2. Besluitenlijst B&W 21 november 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • 1 december 2023. Najaars-ALV VNG Utrecht (afhankelijk van ontvangst advies VZG). Geen afvaardiging. 

4.B&W-adviezen:

Z23.027777          Ontwerp wijzigingsplan "Kwadendamme, gedeelte Johan Frisostraat 26, 2024". Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.032060          Financiering Meldpunt zorgwekkend gedrag. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

 Z23.032399         Programma raadsinfo Woningbouw 14 december 2023. Wethouder Weststrate. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

Zie Notubox.

 • Nieuwjaarsconcert gemeente Terneuzen – maandag 8 januari 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • Bestuurlijke conferentie Effectieve aanpak van milieucriminaliteit (Utrecht) – maandag 29 januari 2024. Geen vertegenwoordiging.
 • OZO-themamiddag - dinsdag 5 december 2023. Vertegenwoordiging door het voltallige college.

7.Raadsvergaderingen

 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december      Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen. 
 • 25-10 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari             Raadsvergadering
 • 18 januari             Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari             Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari             Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari             Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari          a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                 Raadsvergadering
 • 14 maart               Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                     Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.30 uur

9.Sluiting