Besluitenlijst B&W 3 oktober 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 26 september 2023

Vastgesteld.

3. Mededelingen:

 • 12.00 – 13.00 uur overleg met college Tholen over de grootschalige energietransitie.
 • Voorbereiding pilot “Regioberaad”. Wethouder Van de Plasse. Aantekening: ter
  kennisneming. Onderwerp voor de VZG-jaarvergadering Reimerswaal.
 • ALV VZG 9 oktober 2023. Aantekening: burgemeester Dijksterhuis niet aanwezig.
  Mandatering aanpassen naar wethouder Van de Plasse.
 • Symbolische uitreiking subsidies Zeeland in Stroomversnelling aan 2 projecten uit Borsele.
  Aantekening: 19 oktober 2023 vertegenwoordiging door wethouder Witkam.

4. B&W-adviezen:

 • Z23.031300 Uitreiking van de Zeeland Refinery Cultuurprijs 2023 aan 't Kerkje van Ellesdiek. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.031577 Aanschaf sensor gladheidsbestrijding. Wethouder Witkam. Aantekening: alsnog bespreking portefeuillehouder. Aangehouden.
 • Z23.031631 Concept Meerjarenprogramma SAZ+ voor 2024-2027. Wethouder Witkam.
  Aantekening: alsnog bespreking portefeuillehouder. Aangehouden.

5. Raadsvoorstellen:

Geen.

6. Uitnodigingen:

Zie Notubox

 • 27 oktober 2023 Boek PB667 Vertegenwoordiging door wethouder Witkam
 • 15 november 2023 Kennisfestival 225 jaar Rijkswaterstaat Vertegenwoordiging door wethouder Witkam
 • 3 november 2023 natuurwerkdag Oudelande Vertegenwoordiging door het voltallige college en secretaris.
 • 1 november 2023 start Regiodeal geen afvaardiging.
 • 5 november 2023 sluiting kerk, ’s-Heerenhoek. Vertegenwoordiging door wethouders Witkam, Van de Plasse, burgemeester Dijksterhuis.

7. Raadsvergaderingen

 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 10 oktober Spreekuur Jeugdzorg Plus
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele, kaderraad speeltuinbeleid voorstellen aan Presidium om deze geen doorgang te laten vinden maar een raadsvoorstel voor te leggen.
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie

  Vastgestelde besluitenlijst B&W-vergadering 3 oktober 2023, aanvang 09.00 uur

 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK
 • 16 november Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen.
  Voorstel (via memo) aan het presidium tot uitstel met een halfjaar en vervolgens
  besluitvorming voor de zomer 2024.
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie
 • 11 januari Raadsvergadering
 • 18 januari Inforaad Tennet/EZK over in Borsele lopende zaken
 • 25 januari Kaderraad zoet water
 • 30 januari Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari Raadsvergadering
 • 12-16 februari Voorjaarsvakantie
 • 22 februari Inforaad Armoede en schulden
 • 29 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart Raadsvergadering
 • 14 maart Inforaad flexibel werken

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 3 oktober 2023, 11.30 uur

9. Sluiting