Besluitenlijst B&W 31 januari 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 24 januari 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

- Raadsmemo Programma van eisen openbaar vervoer. Akkoord gewijzigd besloten. Aanhef en verzending namens college van b&w. In de memo in overleg met portefeuillehouder opnemen dat: a) Borsele tegen opheffing buslijn 23 is; b) er vanuit De Bevelanden een brief wordt verzonden aan Gedeputeerde Staten waarin onder meer vermeld staat dat de colleges van De Bevelanden pleiten voor handhaving buslijnen 23 en 27.
- Raadsmemo over samenwerking WIZ – SWVO. Akkoord.
- Aanpassing Vlaggenprotocol. In het vervolg jaarlijks per 1 februari vlag voor het gemeentehuis halfstok hangen i.v.m. herdenking slachtoffers watersnoodramp.

4. B&W-adviezen:

Z23.027681 Extra openstellingen Jumbo Heinkenszand 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord met de aantekening dat wethouder Weststrate niet instemt met dit voorstel.
Z23.027653 Overeenkomst controle Alcoholwet. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z22.024934 Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z22.024934 Benoeming (plv) stembureauleden verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z22.026232 Ingebruikname bodycams BOA’s. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
Z21.019073 Beslissing op bezwaar ’s-Gravenpolder. Wethouder Weststrate. Akkoord.
Z23.027649 Meerkosten Corona Jeugdwet en Wmo 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
Z23.027336 VZG-richtlijn voor begroting 2024 GR-en. Wethouder Witkam. Akkoord.
Z23.027715 Aanpassing raadsvergaderingen Kadernota. Wethouder Witkam. Akkoord.
Raadsvoorstellen:
Z23.027505 Nieuwe programma-indeling begroting Borsele. Wethouder Witkam. Akkoord.
Z23.027690 Programma inforaad 9 februari 2023 over wijkuitvoeringsplannen Transitie Visie Warmte. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Uitnodigingen

Geen.

6. Raadsvergaderingen

- 26 januari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 30 januari Bezoek KCB
- 2 februari Raadsvergadering
- 9 februari Presentatie Landschapsbeheer Zeeland en update energietransitie
- 16 februari Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 20-24 februari Voorjaarsvakantie
- 2 maart Raadsvergadering
- 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
- 15 maart Verkiezingen
- 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen en beleid windmolens.
- 23 maart Raadsexcursie
- 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 13 april Raadsvergadering
- 20 april Info/kaderstellende raad Nucleair
- 24-4 – 5-5 Meivakantie
- 11 mei Raadsvergadering
- 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 1 juni Raadsvergadering
- 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
- 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 29 juni Raadsvergadering
- 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
- 13 juli Raadsvergadering
- 17 juli-25 aug Zomervakantie

7. Pers-uur

Digitaal pers-uur 31 januari 2022, 11.30 uur.

8. Sluiting