Besluitenlijst B&W 31 oktober 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2.Besluitenlijst B&W 24 oktober 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • 12.00-13.00 uur: gezamenlijk overleg colleges Borsele en Hulst over grootschalige energietransitie.
 • Vlag tijdens de Orange The World campagne.
 • Raadsmemo over het vervolg inzake de SPUK-aanvraag Bibliotheek.
 • Coronatests in de hal van het gemeentehuis beschikbaar stellen voor bezoekers en personeel alsook bestemmen voor de Voedselbank.
 • In vervolg op de instemmingsverzoeken aan de Ondernemingsraad: a) zal bij de verlofspaarregeling alleen verwezen worden naar het betreffende artikel niet naar het aantal uren; b) gaat het college akkoord met de klokkenluidersregeling.

4.B&W-adviezen:

 • Z23.031481         Borselse voorwaarden. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030959         Versterkingsgelden antidiscriminatievoorziening Zeeland. Wethouder Van de Plasse. Akkoord; gewijzigd besloten met als toevoeging aan beslispunt 1 “zolang het Rijk deze middelen beschikbaar stelt.”
 • Z23.031577         Aanschaf sensor gladheidsbestrijding. Wethouder Witkam. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

Z23.031979          Presentatie van de 'Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland' voor de toelichting aan de raad op dinsdag 31 oktober 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

6.Uitnodigingen:

 • Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect' 16 november 2023. (In Groningen; uitnodiging door VNG, Groningen en BZK). Geen vertegenwoordiging.
 • Vraag intocht Sinterklaas 25 november 2023 haven Hoedekenskerke. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam.
 • Symposium ‘stem van de toekomst’ zaterdag 4 november 2023 (door Zeeuwse jongeren en de Zeeuwse Milieufederatie). Geen vertegenwoordiging.

7.Raadsvergaderingen

 • 25 oktober          Bespreking begroting 2024-2027
 • 26 oktober          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 31 oktober          Toelichting begrotingswijziging 2024 IJZ
 • 2 november        Raadsvergadering
 • 9 november        Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK over haalbaarheidsstudie, marktconsultatie en participatie. Inontvangstname Borselse Voorwaarden. 
 • 16 november     Geen raadsbijeenkomst
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-12 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari             Raadsvergadering
 • 18 januari             Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in                Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari             Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari             Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari             Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari          a) Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen
  Medelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                  Raadsvergadering
 • 14 maart               Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                     Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.30 uur

9.Sluiting