Besluitenlijst B&W 5 december 2023

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2.Besluitenlijst B&W 28 november 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

09.00-09.15 uur Gevolgen komst nieuwe telefooncentrale voor collegeleden. Mevrouw Prince geeft een toelichting over de aanleiding, de aanbesteding, het programma van eisen alsook de nieuwe functionaliteiten. De verwachte ingebruikname is in januari 2024; voor de installatie en het gebruik is een instructie voorzien.

09.15-09.30 uur  Evaluatie Kinderburgemeester. Na een korte terugblik door mevrouw Maljaars wisselt het college van gedachten over de verdiensten en de voortuitzichten van (de invulling van) het Kinderburgemeesterschap.

4.B&W-adviezen:

Z23.032448          Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2024. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z23.031545          Reactie op het Voornemen en voorstel voor participatie Nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Zeeuws-Vlaanderen. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.030889          Ontwerp wijzigingsplan "Kern Kwadendamme, Siguitsedijk 22, 2024". Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.030754          Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Borsele 2024. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032325          Subsidieverantwoording dorpshuizen 2022. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.029391          Aanvraag van Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (2024-2026). Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032456          Incidentele subsidie stichting Streekomroep De Bevelanden. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032498          Brief van gemeente Vlissingen over de historische bestemmingsreserve centrumtaken. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032498          Brief van gemeente Middelburg aan de raad van Vlissingen over de historische bestemmingsreserve centrumtaken. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032355          AB RUD 4 december 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

Geen.

6.Uitnodigingen:

 • Bestuurlijke netwerkdag grensoverschrijdende samenwerking – vrijdag 2 februari 2024 (Nijmegen). Geen vertegenwoordiging.
 • Eindejaarsviering ‘Around the world’ GR de Bevelanden - dinsdag 19 december 2023 (vanaf 15:30). Vertegenwoordiging door burgemeester Dijksterhuis, wethouder Van de Plasse en gemeentesecretaris Jansen.
 • Thema integriteit van de Zeeuwse Norm Weerbare Overheid – woensdag 31 januari 2024 (vanaf 17:30 - Middelburg). Vertegenwoordiging door het voltallige college.

7.Raadsvergaderingen

 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari             Raadsvergadering
 • 18 januari             Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari             Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari             Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari             Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari          a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen; b)                                            dorpshuizen; Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari          Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                 Raadsvergadering
 • 14 maart               Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart               Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                     Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.30 uur.

Vervalt.

9.Sluiting