Besluitenlijst B&W 7 maart 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 28 februari 2023

Akkoord.

3.Mededelingen:

 • 09.00 – 09.30 uur: Door mevr. Prince en mevr. Van Deutekom is een toelichting gegeven en zijn punten opgehaald voor input in het Uitvoeringsprogramma Dienstverleningsvisie.
 • Aangepaste planning Budgetcyclus 2023, onderdeel Kadernota. Is voor kennisgeving aangenomen.
 • Beleidsregels bijdrage grootschalige sportevenementen Borsele. Akkoord, publiceren op de Reguliere voorgeschreven wijze.
 • Brief uitvoeringsproblematiek Woz. Delen met de gemeenteraad,
 • Regentonactie wordt vanwege succes verlengd.
 • Extra onderwerp (bijpraatsessie) inforaad 16 maart 2023 betreft ‘route naar omgevingsplan Borsele’.

4.B&W-adviezen:

 • Z23.028197 Client-ervaringsonderzoek Jeugd 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.027973 Overeenkomst m.b.t. Flym ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028087 Aanhouden woonzorginitiatieven maatschappelijke- en vrouwenopvang in Zeeland. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.028279  Financieel Huishoudboekje gemeente Borsele. Wethouder Witkam. Akkoord. gewijzigd besloten.
 • Z23.027947  Ontheffing art. 62 Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aan Cyclomedia Technologie B.V. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:

 • Z22.025202 Raadsmemo kaderraadraad 16 maart 2023 Zonneparken op agrarische gronden. Wethouder Weststrate. Akkoord, gewijzigd besloten.
 • Z22.023049 Presentatie inforaad 16 maart 2023 Grip op GR-en. Wethouder Witkam. Akkoord.

5.Uitnodigingen

 • 15 maart Uitnodiging uitslagavond provincie Zeeland. Geen vertegenwoordiging.

6.Raadsvergaderingen

 •  28 februari Digitale bijeenkomst over inwoners betrekken bij grootschalige energietransitie
 • 2 maart Raadsvergadering
 • 9 maart Kaderraad woningbouw Borsele
 • 15 maart Verkiezingen
 • 16 maart Kaderstellende raad GRIP op GRen en beleid windmolens en zonneparken.
 • 23 maart Raadsexcursie naar Havens (16.00 uur)
 • 30 maart Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 april Raadsvergadering
 • 20 april Info/kaderstellende raad Nucleair
 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering

7. Persuur

Fysiek persuur 28 februari 11.30 uur raadsboerderij.

8.Sluiting