Besluitenlijst B&W 7 november 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

1.Opening 

2.Besluitenlijst B&W 31 oktober 2023

Vastgesteld.

3.Mededelingen:

 • 12.00–13.00 uur Gezamenlijk overleg colleges Borsele en Kapelle over grootschalige energietransitie.
 • Definitieve rapport van de Borselse Voorwaarden Groep. Geen bemerkingen.
 • Bedrijfsbezoek ZLTO-overleg 20 november 2023. Bespreek-onderwerpen: a) controle van de huisvesting arbeidsmigranten; b) gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof. Vertegenwoordiging door het voltallige college, afhankelijk van de agenda’s.
 • Financiële verordening gemeente Borsele 2023. Artikel opnemen over de Wet open overheid. In aanvulling op het besluit in de collegevergadering van 24 oktober 2023.

4.B&W-adviezen:

Z23.032070         Benoeming stembureauleden en reserve Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.

Z22.025489         KPI-verslag informatie- en archiefbeheer 2022-2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele aanpassingen).

Z23.032069         Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning ’s-Heer Abtskerke. Wethouder Weststrate. Akkoord.

Z23.031691         Verstrekken financiële bijdrage voor 700-jarig bestaan Ovezande. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.031433         Financiële opstelling van de bedragen voor de subsidies 2024-2027. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

5.Raadsvoorstellen: 

Z23.031973         Memo Muziekschool Zeeland over taakstelling en herstelplan. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Z23.032032          Memo, met betrekking tot een eventuele SPUK-aanvraag bibliotheekwerk. Wethouder Van de Plasse. Akkoord: gewijzigd besloten (tekstuele wijzigingen).

6.Uitnodigingen:

Zie Notubox       

7.Raadsvergaderingen

 • 25 oktober         Bespreking begroting 2024-2027
 • 26 oktober         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 31 oktober         Toelichting begrotingswijziging 2024 IJZ
 • 2 november       Raadsvergadering
 • 9 november       Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele. Hieraan voorafgaand toelichting door Ministerie EZK over haalbaarheidsstudie, marktconsultatie en participatie. Inontvangstname Borselse Voorwaarden. 
 • 16 november     Geen raadsbijeenkomst
 • 23 november     Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december        Raadsvergadering
 • 14 december     inforaad Woningbouw en presentatie Sabewa
 • 21 december     Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1          Kerstvakantie
 • 11 januari           Raadsvergadering
 • 18 januari           Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken in  Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof c) Woon(zorg)visie; d) Mededelingen- en actualiteitenblok
 • 25 januari           Kaderraad zoet water en inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari           Inforaad Waterpark Veerse Meer
 • 1 februari            Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari            Raadsvergadering
 • 12-16 februari   Voorjaarsvakantie
 • 22 februari         a) Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen; b) dorpshuizen                             Medelingen- en actualiteitenblok
 • 29 februari         Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 maart                Raadsvergadering
 • 14 maart             Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart             Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 april                   Raadsvergadering

8.Digitaal persuur 11.30 uur

9.Sluiting