Besluitenlijst B&W 9 januari

Aanwezig: burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen
Adviseur: Grim

Opening

Besluitenlijst B&W 19 december 2023

Vastgesteld.

Mededelingen:

 • Informatieverstrekking Wet open overheid (Woo) in verband met het overleg met de VNG-ambassadeur op 11 januari 2024. Mevrouw Kempe schetst de opgaven, de verschillende ambitieniveaus, de stand van zaken, de tijdsplanning en de dilemma’s met betrekking tot de Woo. 
 •  Raadsbijeenkomst 25 januari 2024. Onderwerp voor het actualiteitenblok: specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (wethouder Van de Plasse).
 • Memo herziening OZB-tarieven 2024. Akkoord. De memo omvormen tot een versie voor de gemeenteraad.
 •  Raadsinformatiebrief ontwikkelingen samenwerking GGD, RUD en VRZ. De raadsinformatiebrief wordt door de projectorganisatie rechtstreeks aan de griffie gestuurd. 

B&W-adviezen:

 • Z23.032733    Aanwijzingsbesluit toezichthouders Veiligheidsregio Zeeland. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030493    Beslissing op bezwaar (inzage persoonsgegevens). Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.030482    Beslissing op bezwaar (inzage persoonsgegevens). Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z22.025075    Uitspraak hoger beroep Stelleplas. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032800    Uitvoeringsprogramma - projectenoverzicht RO per 1 januari 2024. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.031916    Aanleggen van watertransportleidingen in de daartoe bestemde leidingstrook. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.032649    Maatwerkrapportage 'Toerisme op de Bevelanden, omvang en economisch belang 2022. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.032602    Decembercirculaire 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.032736    Management- en boardletter 2023. Wethouder Witkam. Akkoord.

Raadsvoorstellen:  

 • Z23.032782    Benoeming kinderburgemeester. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.032614    Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2024-2028. Wethouder Witkam. Akkoord.

Uitnodigingen:

 • Bestuurlijke netwerkdag grensoverschrijdende samenwerking (Nijmegen) – VNG. Vrijdag 2 februari 2024. Geen vertegenwoordiging. 
 • Expositie Hemelsblauw (Goes) – Familie De Nooijer. Tot 31 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse.
 • Viering hoogste punt multifunctionele accommodatie (Nieuwdorp). Woensdag 24 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Witkam.
 • Uitreiking Kern met Pit-trofee Zeeland (Middelburg) - Katalys.  Zaterdag 20 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse (onder voorbehoud).
 • Sponsor/netwerkbijeenkomst Jumpin’ De Weel (Heinkenszand). Vrijdag 19 januari 2024. Vertegenwoordiging door wethouder Van de Plasse (onder voorbehoud).
 • Muzikale Jaarbeschouwing 2023 (Gouda) - Koninklijke Landmacht. Dinsdag 23 januari 2024. Geen vertegenwoordiging.

Raadsvergaderingen

 • 21 december    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1    Kerstvakantie
 • 11 januari    Raadsvergadering
 • 18 januari    Inforaad a) Tennet/EZK over in Borsele lopende en komende zaken Borsele; b) Zeeuws gebiedsprogramma landelijk gebied en stikstof
  c) Woon(zorg)visie; 
 • 25 januari    Mededelingen- en actualiteitenblok, Kaderraad zoet water, inforaad Netcongestie en p(Miek)
 • 30 januari    Huisvesting ontheemden. 
 • 1 februari    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 8 februari    Raadsvergadering
 • 12-16 februari    Voorjaarsvakantie
 • 22 februari    a) Kaderraad sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en\
  Dorpshuizen; b) Netten op Zee
 • 29 februari    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 •  7 maart        Raadsvergadering
 • 14 maart    Inforaad flexibel werken en armoede en schulden
 • 21 maart    Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 •  4 april        Raadsvergadering
 • 11 april        Mededelingen- en actualiteitenblok, Kaderstelling Flexibel werken en nader te bepalen info/kaderstelling
 • 18 april        Excursie MFA Nieuwdorp
 • 22-4 – 03-05    Meivakantie
 • 16 mei        Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 23 mei        Raadsvergadering
 • 30 mei        Mededelingen- en actualiteitenblok, Inforaad Beveland Wonen en nader te bepalen info/kaderstelling
 • 6 juni        Verkiezingen Europees Parlement
 • 13 juni        Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 20 juni        Raadsvergadering
 • 27 juni        Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 4 juli        Raadsvergadering, jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028    

Digitaal persuur 11.30 uur  

Sluiting