Besluitenlijst B&W 9 mei 2023

Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam
Secretaris: Jansen

1. Opening

2. Besluitenlijst B&W 25 april 2023

Akkoord.

3. Mededelingen:

 • 12.00 – 13.00 uur bezoek college Sluis over grootschalige energie-ontwikkelingen.
 • Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030. Is kennisgeving aangenomen.
 • Brief voortijdige schoolverlaters Zeeland. Is voor kennisgeving aangenomen.

4. B&W-adviezen:

Besluitenlijst 2 mei 2023:

 • Z22.025744 Beslissing op bezwaar toepassen bestuursdwang op grond van de Wegsleepverordening gemeente Borsele 2018. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029163 Afwijzing subsidieverzoek Film by the Sea 2023. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029026 Vaststelling subsidie Humanitas 2021. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.

Besluitenlijst 9 mei 2023:

 • Z23.029312 Inzet (deel) sponsorgelden van NSP 2023. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord, gewijzigd besloten. Sponsorbijdrage Zeeuws Kamerorkest verdubbelen. Restant van € 4.250 toekennen aan project dakrenovatie Winkel van Wullempje Hoedekenskerke. Sponsorbijdrage aan werkgroep B2030 betreft een eenmalige bijdrage uit deze sponsorgelden.
 • Z23.029244 Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.029247 Mandaatbesluit aanwijzing babs voor één dag. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord.
 • Z23.027541 Aanmelding project Flexwonen voor procedure Crisis- en herstelwet. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.029063 Vestiging recht van opstal voor zendmast Hoedekenskerke. Wethouder Weststrate. Akkoord.
 • Z23.028972 Aanpassing subsidiebeschikking Bibliotheek Oosterschelde 2023 aan verhoogde richtlijn VZG. Wethouder Van de Plasse. Akkoord.
 • Z23.029318 Instellen parkeerverbod op een gedeelte van de Ring Nieuwdorp. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.029196 Verstekken eenmalige bijdrage aan Geoparkwandelroute rondom Nisse. Wethouder Witkam. Akkoord.
 • Z23.029107 Samenwerkingsovereenkomst tiny forest Oudelande. Wethouder Witkam. Akkoord.

5. Raadsvoorstellen:

 • Z23.029054 Rapport Grip op GR-en 213a onderzoek gemeente Borsele 2022. Wethouder Witkam. Akkoord.

6. Uitnodigingen:

 • 16 mei Overhandiging dorpsvisie ’s-Heerenhoek. Wethouder Van de Plasse.
 • 22 mei Opening groenstrook CBS De Rank ’s-Gravenpolder. Wethouder Van de Plasse of wethouder Witkam.
 • 23 mei Boekpresentatie analyse 2023 Beschermd Wonen Middelburg. Geen vertegenwoordiging.
 • 10 juli Debatmiddag Jong Borsele. Burgemeester Dijksterhuis en wethouder Van de Plasse.
 • 6 september Bijeenkomst ondermijning en sociale verhuur Goes. Burgemeester Dijksterhuis.

7. Raadsvergaderingen

 • 24-4 – 5-5 Meivakantie
 • 11 mei Raadsvergadering, inforaad resultaten onderzoek capaciteit buitensportaccommodaties
 • 25 mei Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 1 juni Raadsvergadering
 • 8 juni Raadsexcursie Landschapspark
 • 15 juni Herbenoeming burgemeester Dijksterhuis
 • 22 juni Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 29 juni Raadsvergadering (laatste raad voor zomerreces voor niet financiële stukken)
 • 6 juli Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 13 juli Raadsvergadering Kadernota 2024-2027 en Jaarrekening 2022
 • 17 juli-25 aug Zomervakantie
 • 31 augustus Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 september Raadsvergadering
 • 14 september Inforaad Zoetwater
 • 21 september Inforaad Sportaccommodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen en Inforaad prioritering wegen
 • 28 september Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 5 oktober Raadsvergadering
 • 12 oktober Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele
 • 16-10 – 20-10 Herfstvakantie
 • 26 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 2 november Raadsvergadering
 • 9 november Inforaad grootschalige energietransitie en Leefkwaliteit Borsele en inkoopbureau Jeugdzorg
 • 16 november Kaderraad sportaccomodaties, onderwijsvoorzieningen en dorpshuizen
 • 23 november Raadsexcursie COVRA N.V.
 • 30 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 7 december Raadsvergadering
 • 14 december inforaad Woningbouw
 • 21 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
 • 25-10 – 5-1 Kerstvakantie

8. Persuur

Persuur vindt digitaal plaats op 9 mei 2023, 11.30 uur.

9. Sluiting