Bijlage behorende bij aanvraag Alcoholwetvergunning horecabedrijf vereniging of stichting (Model B)