Borsele lanceert smartphone applicatie voor nieuws over grootschalige energietransitie

Inwoners en geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen in het kader van grootschalige energietransitie in de gemeente Borsele kunnen nu een applicatie op hun smartphone downloaden om actief geïnformeerd te worden door de gemeente Borsele. Naast de reguliere website, het Borsels Bulletin, sociale media en een digitale nieuwsbrief zet Borsele nu ook een app in om nog meer inwoners te bereiken.

Burgemeester Gerben Dijksterhuis: “Er komen veel ontwikkelingen in het kader van de grootschalige energietransitie op ons af. Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en weten waar, wanneer en hoe zij betrokken worden. Via de app, die de naam ‘Energietransitie Borsele’ draagt, kunnen we met een druk op de knop ons nieuws hierover bij inwoners en geïnteresseerden op hun mobiele telefoon krijgen.” De app stuurt ook een melding – als de ontvanger daar toestemming voor geeft – bij een nieuw bericht als extra stimulans om berichten te lezen. Door verschillende middelen en kanalen in te zetten om actualiteiten te delen, hoopt de gemeente zoveel mogelijk mensen - en vooral inwoners - te bereiken met een frequentie en via een communicatiemiddel waar zij zelf de voorkeur aan geven.

Achtergrond

De aanlanding van Wind op Zee-parken, een hoogspanningslijn door het landschap, de zoektocht naar een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation in het Sloegebied, een waterstofnetwerk, het langer openhouden van de huidige kerncentrale en mogelijk twee nieuwe, grotere kerncentrales. Alle nationale ambities op het gebied van de energietransitie komen samen in de gemeente Borsele. Het maakt de gemeente de meterkast van Nederland. Via de app wil Borsele inzicht geven in alle procedures, trajecten en initiatieven die er in de gemeente (gaan) lopen. Borsele wil ook informatie delen over bijeenkomsten die de gemeente – eventueel ook met andere (overheids-)organisaties – gaat organiseren. Daarnaast gebruikt de gemeente het extra communicatiemiddel ook om inwoners te informeren over hoe de gemeente de belangen van inwoners in gesprekken met het Rijk wil behartigen. Bijvoorbeeld hoe de gemeente samen met inwoners wil komen tot een pakket van Borselse voorwaarden. Deze voorwaarden wil de gemeente inzetten als het Rijk over nieuwe ontwikkelingen in het kader van de energietransitie met de gemeente komt praten.
 

Downloaden

De app ‘Energietransitie Borsele’ is voor Apple-gebruikers te downloaden in de Apple Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/energietransitie-borsele/id6446278705

De app is ook beschikbaar voor mensen met een Android telefoon in de Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gemeenteborsele.energietransitieborsele