Borsele staat op voor mensenrechten

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie, ook in ons veilige, democratische Nederland. Om te laten zien dat de gemeente Borsele mensenrechten belangrijk vindt, wappert op vrijdag 10 december de Mensenrechtenvlag.

Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Het benadrukt het positieve en waar we naartoe willen met de wereld. De Mensenrechtenvlag is van en voor iedereen. Juist in tijden waarin de aandacht voor racisme en discriminatie in de wereld toeneemt, mensen opstaan tegen onrecht en verdeeldheid in de samenleving soms zelfs toeneemt, benadrukt deze vlag saamhorigheid en verbinding. De vlag legt niet de nadruk op waarin we verschillen, maar vooral op wat we met elkaar gemeen hebben, wat we delen en wat ons verbindt. De vlag onderstreept de waarde van mensenrechten.

Dag van de Mensenrechten

De Dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar gevierd op 10 december. Dan staat de wereld stil bij mensenrechten: 30 rechten die iedereen heeft omdat hij mens is. De datum 10 december is gekozen omdat op die dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het uitsteken van deze vlag is een prikkel om daar over na te denken.

Meld discriminatie en ongelijke behandeling

Bent u gediscrimineerd of ongelijk behandeld? Maak dan een melding bij het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. Het ADB Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie (op grond van sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.) Iedereen kan bij het ADB Zeeland terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. Kijk voor meer informatie op: www.adbzeeland.nl.