Borselse Voorwaarden Groep stelt breed voorwaardenpakket op voor grootschalige (energie)projecten

Op dinsdag 24 oktober sloot de Borselse Voorwaarden Groep een uniek en bijzonder proces af. Aan het einde van de vijfde en laatste bijeenkomst overhandigde zij 39 voorwaarden voor grootschalige (energie)projecten aan burgemeester Gerben Dijksterhuis. Een hele mooie opbrengst van een intensief traject. Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bezocht de groep aan het begin van de bijeenkomst. Hij sprak zijn waardering uit en stelde dat ook het kabinet het heel bijzonder vindt dat er de afgelopen maanden met honderd mensen vrijwillig heel veel tijd is geïnvesteerd in het formuleren van de Borselse Voorwaarden.

Presentatie Hinkley-bevindingen aan minister

De minister kreeg een korte presentatie over de bevindingen van de zeven deelnemers die eerder dit jaar een bezoek brachten aan Hinkley Point C in Engeland. De minister was verrast over wat daar aan ervaringen, kennis en leerpunten is opgehaald. “Voor hier in deze regio is het natuurlijk belangrijk of het ook op een fatsoenlijke manier in deze regio in te passen is. En is het dan te doen onder voorwaarden, waardoor deze regio er dan ook sterker van wordt of ervoor gecompenseerd wordt”, stelde hij. “Wij als kabinet zullen heel serieus kijken naar de voorwaarden die jullie vanavond met elkaar vaststellen. En daarbij kan ik niet beloven dat we overal aan gaan voldoen. Maar het feit dat dit met zoveel steun van onderop tot stand is gekomen dat is wel een heel helder signaal naar het kabinet. En waar wij rekening mee moeten houden als wij de komende jaren de volgende besluiten moeten gaan nemen.”

 

Noot

Hij gaf daarbij een belangrijke noot: “Ik realiseer me ook dat deelnemen aan deze Voorwaarden Groep niet betekent dat u alle honderd allemaal even enthousiast bent over kernenergie of de voorkeurslocatie die het kabinet heeft aangewezen. Maar ik denk daarom dat het des te belangrijker is dat u een grote stem heeft in de afspraken die uiteindelijk tussen gemeente, provincie en Rijk moeten worden gemaakt.” 

 

Puzzel

Burgemeester Gerben Dijksterhuis bedankte de minister voor zijn komst en betrokkenheid bij het proces. Hij gaf hem een puzzel met de groepsfoto die gemaakt is toen de minister bij de eerste bijeenkomst in juni aanwezig was. Met op de puzzel de tekst: Elke voorwaarde telt en is een onmisbaar ‘puzzelstukje’ voor het behoud van onze leefkwaliteit. De puzzel met 100 stukjes staat symbool voor de Borselse Voorwaarden Groep met 100 inwoners. De puzzel mist nog 1 stukje. Burgemeester Gerben Dijksterhuis: “Dit stukje brengen we mee als we begin van het tweede kwartaal naar Den Haag komen om de definitieve Borselse Voorwaarden en de voorwaarden van de Provincie Zeeland te overhandigen. Want de voorwaarden zijn stuk voor stuk een essentieel onderdeel van het totaalpakket aan voorwaarden.”

 

Stemmen over de voorwaarden

Nadat de minister vertrokken was, zette de groep de puntjes op de i bij de voorwaarden. Tussen bijeenkomst vier en vijf konden deelnemers wijzigingsvoorstellen indienen. Dit leverde in totaal 25 voorstellen op. Over deze voorstellen werd gestemd. Vervolgens werd gestemd over tien deelpakketten met voorwaarden op thema. Het resultaat: de vaststelling van een totaalpakket met 39 Borselse Voorwaarden. Het zijn voorwaarden op verschillende gebieden, zoals ‘bouwen binnen de grenzen van het Sloegebied’, ‘geen impact op het huidige landschap: geen hoogspanningsmasten en koeltorens’, ‘waarborgen van de sociale veiligheid’, ‘eerlijke en begrijpelijk communicatie over alle projecten’, ‘behouden en uitbreiden openbaar vervoer’, ‘bovenwettelijke ruimtelijke compensatie’ en ‘behoud en versterken van voorzieningen’.

 

Overhandiging voorwaarden aan burgemeester

Aan het eind van de bijeenkomst overhandigde de groep de Borselse Voorwaarden, aan de gemeente. Burgemeester Gerben Dijksterhuis nam, als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, symbolisch de grote envelop met voorwaarden aan. Hij bedankte de deelnemers en de lokale experts die hen ondersteunden voor hun inzet en het waardevolle proces. “Het was inspirerend om te zien hoe jullie effectief samenwerkten en jullie energie bundelden om de Borselse Voorwaarden op te stellen.” Hij benadrukte nogmaals dat het college van B&W en de gemeenteraad de Borselse Voorwaarden als een zwaarwegend advies zullen behandelen. En beloofde: “We gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden door het Rijk worden gerespecteerd en uitgevoerd.”

 

Vervolg

Op 9 november vindt een informerende raadsbijeenkomst over de Borselse Voorwaarden plaats. Raadsleden gaan dan met leden van de Borselse Voorwaarden Groep in dialoog. In de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van 11 januari 2024 stelt de gemeenteraad uiteindelijk de definitieve Borselse Voorwaarden vast. Daarna bundelen de gemeente en de provincie Zeeland hun voorwaarden en gaan hierover het gesprek aan met het Rijk. In februari en maart informeert de gemeente de inwoners over de Borselse Voorwaarden. In iedere dorpskern komt hiervoor een informatiebijeenkomst.

Lees hier de Rapportage 'Borselse Voorwaarden' van de Borselse Voorwaarden Groep

Borselse Voorwaarden (samengevat in titels per thema)