Borssele

Het dorp Borssele heeft ongeveer 1500 inwoners. Het is één van de middelgrote kernen van onze gemeente. Het dorp heeft een rechthoekig stratenplan. Het heette vroeger 'Monster'. Het ontwerp was van de Goese burgemeester Cornelis Soetwater. Met dit rechthoekig stratenplan was het dorpje voor die tijd heel modern. Borssele heeft de titel 'beschermd dorpsgezicht' gekregen. Dit door de unieke vorm en het karakter. Het dorpsplein is omringd door bomen, perkjes, mooie oude huizen en een kerk. Deze kerk stamt uit 1849. De vaete, een drinkplaats voor het vee, is aangelegd na de herinpoldering van dit gebied in 1616. Hier staat een beeldje van de Goese beeldhouwer A. Beysens. Het stelt spelende kinderen voor. Ook vindt u daar het 'Viskot' uit 1832 en aan de andere kant van het plein een muziektent. Een bezienswaardigheid in het dorp is de 'Berg van Troye'. Deze terp is een overblijfsel van het kasteel uit 1234. Hier woonden de vroeger zo machtige Heren van Borselen. Ook vindt u er de korenmolen 'De Hoop en Verwachting' uit circa 1714. Borssele is opgenomen in twee toeristische routes: de 'Boerenlandroute' en 'de Zak van Zuid-Bevelandroute'. Deze laatste voert u langs de vele welen en kreken en de omliggende fruittelers. U kunt de routes met de fiets of met de auto volgen.

Geschiedenis

Borselen, zoals het vroeger heette, overstroomde in 1530 en 1532. Monster, Thevic, St. Catharinakerk, Oost- en Westkerke en nog tal van andere dorpen verdronken. Daarna dreef het eiland totdat in 1616 de stad Goes de Borsselepolder bedijkte. De kavels en wegen werden in rechte lijnen uitgezet. Smallegange schreef in 1698: 'Het Dorp Monster is groot en schoon, hebbende te midden een seer wijde plaats met boomen beplant, rontom met Huisen, en het lant doorgaens met heerlijke Hofsteden bebouwt.'

Kadastrale Atlas Zeeland

 Stel, u woont in Borssele of heeft er gewoond in een prachtig oud huisje. Of in een nieuwbouwwoning op een bijzondere plaats in het dorp. Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van die plek? Of zou u graag willen weten welke families er vroeger naast u hebben gewoond? Dan is de kadastrale atlas van Borssele vast iets voor u! De atlas is in de eerste plaats een 'kijk- en bladerboek'. De gegevens zijn overzichtelijk en de uitvoering is verzorgd. Daarnaast kunt u de atlas voor allerlei onderzoek gebruiken. Hierbij kunt u onder andere denken aan: onderzoek naar de geschiedenis van een plaats of streek, eigenaren, familie-onderzoek, bestudering van de perceelsgrootte en de bezitsverhoudingen. Niet alleen de kadastrale gegevens zijn ingetekend. Maar op de kaarten in boekformaat zijn ook alle percelen ingetekend. Alle gronden, huizen, erven en waterlopen hebben een eigen perceelsnummer.Verder zijn er ook kaarten uit de 17e en 18e eeuw en een aantal foto’s opgenomen.

De Stichting Kadastrale Atlas Zeeland vervaardigt deze bronpublicaties per gemeente. Er zijn er inmiddels 21 verschenen. Het deel over het dorp Borssele is een bijzonder deel in de reeks. Naast de gebruikelijke inhoud belicht het ook de periode voor 1832. Paul Harthoorn en Jan de Ruiter hebben alle gegevens over onroerend goed uit de periode 1616-1832 verzameld. Zij hadden hiervoor een groot aantal bronnen om uit te putten. Na diepgaand onderzoek zijn deze gegevens verwerkt en gerangschikt. Het resultaat is een zogenaamde pre-kadastrale atlas van Borssele. De gegevens zijn per huis en boerderij verzameld en geordend. Het verzamelde werk sluit aan op het werk van het Kadaster van 1832.

Dorpshuis

Dorpshuis 'Vijverzicht'
Plein 3
4454 AS Borssele
tel. (0113) 352102

Voorzitter:
Roger Wouts
Tel. 06-1851 0885
r.wouts@zeelandnet.nl

Beheerder:
Frank van Walraven
Tel. 06 1243 0887
frank@dorpshuisvijverzicht.nl

 

Dorpsraad

Secretariaat:
Dhr. J. Bijvoets
Kalootstraat 16
4454 BH  Borssele
Tel. 06-5515 6612
dorpsraadborssele@live.nl