Bouwgrond Oudelande

April 2013 heeft gemeente Borsele,  in samenwerking met R&B Wonen, het huidige Beveland Wonen, een enquête uitgezet onder de inwoners van Oudelande om de behoefte te peilen aan nieuwbouwwoningen in zowel de koop- als huursector.  Voor R&B voldeed het aantal reacties niet aan de eis die zij stelden om tot planontwikkeling te komen. Zij hebben de grond aan de Vanderbijlparkstraat inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar die daar 7 woningen op gebouwd heeft.

Ook voor de gemeentelijke kavels  was te weinig animo om het kleinschalige nieuwbouwplan Tolhoek II te ontwikkelen. 

Voor vragen over Tolhoek II Oudelande of het kenbaar maken van interesse voor bouwmogelijkheden in dit project: Gemeente Borsele, team Ruimtelijke Ontwikkeling, mobiel  06-25 38 48 48  (maandag t/m donderdag) of via e-mail: bouwgrond@borsele.nl.

3D impressies woningbouwprojecten Tolhoek II Oudelande

Bekijk hier in een filmpje de 3-d Impressie van het nieuwe woningbouwproject Tolhoek II te Oudelande.