Bouwgrond 's-Heer Abtskerke

Plan Colenshoek II, 3e fase 2013

Om uitvoering te geven aan de woningbouwafspraken met het Rijk, is woningcorporatie Beveland Wonen van plan om, in het plan Colenshoek III,  flexwoningen te (laten) plaatsen en te verhuren. Naast de realisatie van de flexwoningen starten we ook met de planvorming voor de uitbreiding van de woonwijk met permanente woningbouw. 
Heeft u vragen over nieuwbouwmogelijkheden in de toekomst in 's-Heer Abtskerke ?

Inschrijven op de belangstellendenlijst voor nieuwbouwmogelijkheden in de toekomst in 's-Heer Abtskerke kan via: bouwgrond@borsele.nl . Wij hebben dan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres nodig en naar welk type woning uw belangstelling uitgaat. 

Meer informatie: team Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouw L.Schroevers, Beleidsmedewerker Wonen - Verkoop Onroerende Goederen, M 06- 25 38 48 68 (maandag t/m donderdag).